Geçtiğimiz günlerde İngiliz Tıp Dergisi “New England Journal of Medicine”da yayınlanan bir çalışmanın sonuçlarına göre; erken evre meme kanserinin tedavi sonrası tekrarlamasını önlemek için uygulanan eksemestan’ın, tamoksifen’den daha etkili olduğu tespit edilmiştir.

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Bir kadının hayatı boyunca meme kanserine yakalanma riski yaklaşık %12’dir. Yani her 8 kadından biri hayatı boyunca meme kanserine yakalanacaktır. Meme kanserinde öncelikli yaklaşım, korunma ve erken teşhistir. Ancak, teşhis sonrası etkin bir tedavi ve tedavi sonrası kanserin tekrarlamasını önlemekte bir o kadar önemlidir. Çünkü hasta tam kurtulduğunu düşünürken, hastalığın yeniden ortaya çıkması hasta ve ailesi için ciddi bir yıkım oluşturmaktadır. Şu an için erken evre meme kanserli hastalarda sıklıkla kullanılan tedavi; cerrahi yolla tümörün çıkarılmasıdır. Sonrasında ise, kanserin tekrarlamasını önlemeye yönelik stratejiler uygulanır.

Erken evre hormon reseptör pozitif meme kanserinde, kanserin tekrarlamasını önlemek için östrojen (kadınlık hormonu) kaynağı olan yumurtalıkların baskılanması ve koruyucu amaçlı uygulanan ek tedavide (adjuvan tedavi) tamoksifen kullanılır. ‘Hormon reseptör pozitif’ ifadesi, kanser hücrelerinin östrojene duyarlı olduğunu ve östrojenin kanser gelişiminde etken rol oynadığını ifade eder. Yani bu kişilerde, östrojenin baskılanması tedavide etkili olmaktadır. Şu an için bu hastalarda, tedavi sonrası kanserin tekrarlamasının önlenmesinde klasik olarak tamoksifen kullanılmaktadır. Ancak geçtiğimiz günlerde yayınlanan kapsamlı bir çalışmada; bu hastalarda meme kanserinin tekrarlamasının önlenmesinde eksemestan’ın daha etkili olduğu ortaya koyulmuştur.

Bu çalışmada; yaklaşık 4700 menopoz öncesi erken evre meme kanserli kadının yaklaşık 2350’sine eksemestan verilirken 2350’sine tamoksifen uygulanmıştır. Ayrıca, bunların yanında her iki gruba da istenmeyen etkileri önlemek adına yumurtalıkları baskılayıcı ilaç verilmiş ve gruplar 68 ay takip edilmiştir. Bu süre sonunda sonuçlar analiz edildiğinde; eksemestan uygulanan grupta, hastalıktan kurtulanların daha fazla olduğu ve kanserin daha az nüksettiği görülmüş, 5 yıllık sağ kalım oranlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında kemik, eklem ağrıları, vajinal kuruluk, cinsel istekte azalma gibi yan etkiler eksemestan grubunda daha fazla görülürken; ateş basması, vajinal akıntı gibi yan etkiler tamoksifen grubunda daha fazla görülmüştür. Ancak genel olarak yaşam kalitesi yönünden ciddi bir fark tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak; menopoz öncesi erken evre hormon reseptör pozitif meme kanserli kadınlarda, erken evre meme kanserinin tekrarlamasını önlemek amacıyla adjuvan tedavi olarak uygulanan eksemestan, yeni ve etkili bir tedavi seçeneği olma yolunda ilerlemektedir. Ancak yine de, eksemestan’ın bu hastalarda standart tedavi haline gelmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.