Tütün kullanımının, kanser ve erken yaşta yaşam kaybının önemli bir nedeni olduğu hepimiz tarafından bilinmektedir. Sigara kullanımı ve erken yaşta yaşam kaybı ilişkisi orta yaşlı toplum üzerinde pek çok araştırmaya konu olsa da daha az sayıda çalışma sigaranın yaşlılar arasında hastalık ve yaşam kaybı riski üzerine olan etkisini incelemektedir.

Kasım 2016’da American Journal of Preventive Medicine'de yayımlanan yeni bir araştırmaya göre 70 yaş ve üzerindeki sigara içen kişilerin hiç sigara içmeyenlerle kıyaslandığında yaşam kaybı riskinin üç kat daha fazla olduğu, bunun yanında sigara ne kadar erken bırakılırsa da yaşam kaybı riskinin o denli azaldığı tespit edilmiştir.

ABD'de, 2012 verilerine göre nüfusun % 9,3'ünü oluşturan 70 yaş ve üstü bireylerin (29,2 milyon), 2050'de % 15,9’a yani 63,6 milyon kişiye çıkması beklenmektedir. Toplumda yoğun sigara kullanım oranları nedeni ile, 70 yaş ve üstü yetişkinlerin erken yaşlarda sigarayı bırakmanın faydaları incelenmeye çalışılmıştır.

Araştırmacılar çalışma kapsamında 70 yaş ve üzerinde 160.00’den fazla kişinin verilerini incelemişlerdir. 2004-2005 yılları arasında sigara kullanımını ayrıntılarıyla tanımlayan bir anket doldurulup bildirilen yaşam kayıpları 2011 yılına kadar izlenmiştir. 70 yaş ve üstü bireyler için 2014-2016 yılları arasında yapılan analizlere göre sigaraya başlama ve sigarayı bırakma yaşının, kullanım miktarının, yaşam kaybı oranıyla bir ilişki içerisinde olduğu gözlenmiştir.

2004-2005 anketinde bireylerden 9’ar yıllık periyotlar şeklinde günlük ne kadar sigara kullandıkları öğrenilmiştir. 70’li yaşlarda olan sigara kullanıcıları, mevcut sigara kullanıcıları olarak tanımlanan çalışmada, önceden sigara kullanmış olanlar 10’ar yıllık sınıflandırmalar şeklinde gruplandırılmıştır. Aynı zamanda veriler yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, alkol kullanımına göre sınıflandırılmıştır.

Araştırmanın başında yani 2004-2005 yıllarında katılımcıların yaş ortalaması 75 iken bunların yaklaşık %56’sı eski sigara kullanıcısı, %6’sı ise aktif sigara kullanıcısıdır. Ortalama 6.4 yıllık izlem sırasında, katılımcıların yaklaşık% 16'sı yaşamını kaybetmiştir. Hiç sigara içmeyenlerin % 12,1'i yaşamını kaybederken, 30-39, 40-49, 50-59 ve 60-69 yaşlarında sigara içen eski sigara kullanıcılarının sırasıyla %16.2’si, %19.7’si, %23.9’u ve %27.9'u yaşamını kaybetmiştir. Aktif sigara içenlerin ise % 33.1’i yaşamını kaybetmiştir. Kadınlar için yaşam kaybı oranlarının tüm sigara içme düzeylerinde erkeklerden daha düşük olduğu izlenmiştir.

Sonuç olarak bu veriler doğrultusunda sigara bırakma sürecinin özellikle 70 yaş ve üstü erişkinlerde ölüm riskini azaltmada önemli bir yeri olduğunu söyleyebilmekteyiz. Çalışmadaki bulguların sigarayı bırakmak için her yaşın önemli olduğunu göstermesi sebebiyle de tüm sigara kullanıcılarının bunu dikkate alması gerektiğini belirtmeliyiz.