ABD’de bulunan üç merkezin verilerine göre, 1990'dan 2013'e kadar olan dönemde, küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastaları içinde, hiç sigara içmeyenlerin oranı artmıştır.

Akciğer kanseri, hücre tipine göre göre kabaca ikiye ayrılır: küçük hücreli ve küçük hücreli olmayan. Küçük hücreli akciğer kanseri, tüm akciğer kanserlerinin %15 kadarını oluşturur, sebebi hemen daima sigaradır, daha hızlı gelişme ve yayılma eğilimindedir. Küçük hücre dışı akciğer kanserleri ise, akciğer kanserlerinin çoğunu oluşturur ve o da kendi içinde “adenokanser”, “yassı (skuamöz hücreli) akciğer kanseri”, “büyük hücreli akciğer kanseri” ve “karma tip” olmak üzere 4 ana grupta sınıflandırılır.

akciger kanseri cesitleri kucuk hucreli disi akciger kanseri adenokanser yassi hucreli kanser buyuk

Çalışma ve sonuçları

Araştırma kapsamında 10.593 küçük hücreli dışı, 1.510 küçük hücreli akciğer kanserli hasta değerlendirilmiştir. 1990-1995 döneminde küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda, hiç sigara içmeyenlerin oranı %10'larda iken, 2011-2013 döneminde %16’ya yükselmiştir.

Hastalar ayrıca cinsiyet, tanı anındaki hastalık evresi ve etnik kökenlerine göre de analiz edilmişler. Küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalar için görülen bu hiç sigara içmeyen birey oranındaki artışın, hem erkekler hem kadınlar için geçerli olduğu görülmekle birlikte, kadınlardaki artışın daha belirgin olduğu görülmüş (%17.5’e karşı %6.9).

Buna karşın, küçük hücreli akciğer kanserinde, hiç sigara içmeyenlerin oranında anlamlı bir artış gözlenmemiştir (1990-1995 döneminde %1.5 iken, 2011-2013 döneminde %2.5). Ayrıca küçük hücreli dışı akciğer kanserinin yassı (skuamöz) hücreli alt tipi için de hiç sigara içmeyenlerin oranında bir artış gözlenmemiştir.

Artan oranların arkasındaki sebepler ne olabilir?

Akciğer kanseri hem ABD hem dünya geneli için halen en sık görülen ve en fazla yaşam kaybına neden olan kanser türü olmaya devam etmektedir. Tüm akciğer kanserlerinin %90’ının nedeni sigara olsa da, sigara dışı akciğer kanseri nedenleri de mevcuttur. Bununla birlikte tütün ürünleri ile mücadelenin etkisi ile ABD’de akciğer kanseri görülme oranları düşmektedir. Buna tedavideki gelişmelerle bu hastalığa bağlı yaşam kaybı oranlarının azalması da eşlik etmektedir.

amerika akciger kanseri istatistikleri

Sonuç olarak, sigara ile mücadelede arzu edilen noktada olmasak da, sigara kullanım oranlarındaki azalmaya, sigaraya bağlı gelişen akciğer kanserlerinin oranlarındaki azalma eşlik etmektedir. Bu da göreceli olarak hiç sigara içmeyenlerde akciğer kanseri artıyormuş gibi gözükmesine neden olmaktadır. Özetle durum, hiç sigara içmeyenlerde akciğer kanserinin artması değil, küçük hücre dışı akciğer kanseri hastaları içinde hiç sigara içmeyenlerin oranının artmasıdır.

Sigarayı nasıl bırakabilirim? başlıklı yazımız ilginizi çekebilir.