Geçtiğimiz günlerde Tıbbi Onkoloji Dergisinin yayınladığı araştırma sonuçlarına göre, ileri evre cilt kanseri (melanom) olan hastalarda nivolumab uzun süreli yanıt veriyor.

Cilt kanseri (melanom), deriye rengini veren melanosit adı verilen hücrelerden gelişir. Vücudun herhangi bir yerinde doğuştan var olan benler dışında sonradan ortaya çıkan benler üzerinde de kanser oluşabilir. Çocukluk çağlarında güneşe fazla maruz kalmak, ben üzerinde kanser gelişmesinde öncelikli neden olarak görülmektedir.

Diğer cilt kanseri türlerine göre, ileri evresinde vücudun farklı bölgelerine yayılım gösterdiği için yaşam kaybı riski yüksek olan melanom için yapılan bir araştırma sonucu geçtiğimiz günlerde Tıbbi Onkoloji Dergisinde yayınlanmıştır. Bu çalışma sonucuna göre, anti-PD-1 olan araştırma aşamasındaki Nivolumab adlı ilaç, ileri evre cilt kanseri (melanom) olan hastalarda uzun süreli yanıt vermiştir.

PD-1, bazı bağışıklık yanıtlarını engelleyen bir proteindir. Bu ilaç, PD-1 adlı proteini engelleyerek bağışıklık sisteminin kanserle mücadele etme kabiliyetini arttırabilmektedir. Nivolumab, PD-1 proteini durdurmak için tasarlanmıştır.

Bu ilacın etkinliğini incelemek için yapılan araştırmaya, 2008-2012 yılları arası ileri evre cilt kanseri (melanom) olan 107 hasta katılmıştır. Ayakta tedavi gören bu hastalara, 8 haftalık kürlerde her 2 haftada bir damardan nivolumab verilmiştir. 96 hafta boyunca devam eden tedavi sırasında ve sonrasında genel yaşam süresi, ilacın uzun süreli güvenilirliği ve tedavi bittikten sonra alınan yanıt süresi gözlenmiştir.

Araştırma sonunda, ileri evre melanom hastalarda genel yaşam süresi ortalama 16.8 ay olarak gözlenirken 1 yıllık yaşam süresi %62, 2 yıllık yaşam süresi %43 olarak kaydedilmiştir. Tedaviye objektif yanıt oranı ise %31 olarak görülmüştür. 33 hasta arasında tedaviye yanıt süresi ortalama 2 yıl olarak tespit edilmiştir. Hastaların 17’si hastalığın ilerlemesi dışında başka sağlık sebeplerinden dolayı tedaviye devam etmemiştir. Bu hastaların 12’sinde tedavi sonlandırıldıktan 16 hafta ve sonrasında yanıt alınmaya devam etmiştir. Katılımcı hastaların Nivolumab’ı maksimum ne kadar tolere edebileceği konusu henüz netlik kazanmamıştır. Ancak ilaç, hastalarda ciddi bir yan etkiye yol açmamıştır.

Uzun süreli güvenilirliği tespit edilen ve tümörün gelişimini yavaşlatan bu ilaç, ileri evre yayılım göstermiş melanom hastalarda yaşam süresinin uzaması konusunda ciddi anlamda umut vadetmektedir. Bu tedavinin etkisi ile ilgili daha net sonuçlar elde etmek için araştırmalar sürdürülmektedir. Ancak yine de elde edilen böylesine çarpıcı veriler, bu ilacın gelecekte ileri evre cilt kanseri hastaların standart tedavisi için güçlü bir aday olduğunu göstermektedir.