Kanser tıbbındaki gelişmelere rağmen ileri evre karaciğer kanseri tedavisi için yakın zamana kadar elimizde onaylı sadece 1 basamak tedavi vardı. Biyolojisi ve oluşum şekli diğer kanserlerden farklılıklar arz eden karaciğer kanseri, ileri evrede karşımıza çıkarsa ilk tedavi olarak hedefe yönelik ağızdan hap şeklinde alınan bir kanser ilacı olan Sorafenib’i tercih ederiz. Hastalığın Sorafenib’e (Nexavar) yanıt vermemesi durumunda kullanılabilecek Regorafenib (Stivarga), Nisan 2017’de FDA onayı alarak kullanıma girmiştir, fakat henüz ülkemizde karaciğer kanseri için onaylı değildir. 2017 Amerikan Kanser Kongresi’nde dikkat çeken bir araştırmada Lenvatinib adlı ilacın, ileri evre karaciğer kanserinin tedavisinde şimdiye kadar alınan en iyi sonuçlarla birlikte, gelecekte kullanılabileceği öngörülmüştür.

Karaciğerde kanserler 2 şekilde karşımıza çıkarlar. İlki karaciğerin kendi hücrelerinden kaynaklanan ve karaciğerin primer tümörü olarak adlandırılan kanserlerdir. İkincisi ise karaciğere metastaz yapan diğer organ kanserleridir (karaciğere en sık kalın bağırsak, akciğer, mide, pankreas ve meme kanseri metastaz yapar).

Karaciğerin primer tümörü denilince akla hepatoselüler kanser (hepatocellular carcinoma - HCC) gelir (her 5 primer karaciğer kanserinden 4’ünü oluşturur). Hepatoselüler kanser, tüm dünyada yaygın görülen kanser türlerindendir ve sıklığı gelişmiş ülkelerde son yıllarda artmaktadır. Dünya genelinde en sık görülen 5. kanser iken, ülkemizde en sık görülen ilk 10 kanser içinde değildir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 1100 yeni karaciğer kanseri olduğu tahmin edilmektedir.

Karaciğer kanseri 3 aşamada incelenir:

  1. Ameliyatla çıkarılabilir bölgesel karaciğer kanseri,
  2. Ameliyatla çıkarılamaz bölgesel karaciğer kanseri ve
  3. İleri evre karaciğer kanseri.

Karaciğer kanserlerinin yarısından çoğuna ileri evrede tanı konulmaktadır. Bu da ileri evrede tedavi şansı az olan böylesine bir kanserde yeni tedavi seçeneklerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

REFLECT Çalışması

ASCO 2017’de sunulan REFLECT adı verilen faz 3 çalışma, daha önce tedavi almamış ve tümörleri ameliyatla alınamayan 954 ileri evre karaciğer kanseri hastası katılmıştır. Hastaların üçte ikisinde kanser karaciğer dışına yayılmış veya kanser damarları tutmuştur.

2015’te tiroid kanseri, 2016’da böbrek kanseri tedavisi için FDA onayı alan Lenvatinib (piyasa adı Lenvima), hücre zarında bulunan tirozin kinaz reseptörünün çalışmasını önleyerek etki göstermektedir. Tirozin kinaz reseptörleri, genel olarak kanserli hücrenin büyümesinde, çoğalmasında, yeni damar oluşturmasında, uzak dokulara yayılmasında görev almaktadır. Bu yapılar çalışamaz hale gelince kanserli hücreler etkisizleşecek ve aynı zamanda yeni oluşumların da önüne geçilmiş olacaktır.

Çalışmada hastaların yarısına günde bir defa 8 veya 12 mg’lık Lenvatinib, diğer yarısına da günde iki defa 400 mg Sorafenib verilmiştir.

karaciğer kanseri lenvima lenvatinib nexavar sorafenib karşılaştırması REFLECT çalışması

Çalışmanın sonucunda tedavi ile hastalığın ilerlemediği süre Sorafenib alanlarda yaklaşık 4 ay iken, Lenvatinib tedavisinde bu süre 9 aya kadar uzamıştır. Bununla birlikte, hastaların yalnızca %9’u Sorafenib tedavisine tamamen yanıt verirken, Lenvatinib tedavisi gören hastalarda bu oran %24 olmuştur. Ayrıca Lenvatinib kullanan hastalarda ortanca hayatta kalma süresi yaklaşık 14 ay iken, Sorafenib kullanan hastalarda bu süre yaklaşık 12 ayda kalmıştır.

Sonuç olarak bu çalışma bize neyi ifade ediyor?

İleri evre karaciğer kanseri tedavisinde Lenvatinib, Sorafenib’e göre daha etkili sonuçlar vermiştir. Bununla birlikte Lenvatinib’in ileri evre karaciğer kanseri standart tedavisi haline gelmesi için bu çalışma sonuçları gelecekteki çalışmalarla desteklenmelidir. Sizler için bu alandaki gelişmeleri takip ediyor ve paylaşıyor olacağız.