Geçtiğimiz günlerde, Amerikan Tıbbi Onkoloji Derneği (ASCO) tarafından yapılan toplantıda açıklanan bir çalışmanın sonucuna göre; metastatik (uzak dokulara yayılmış) prostat kanserinde, normalde hormon baskılama tedavisine direnç geliştikten sonra kullanılan kemoterapi ilacı dosetaksel’in, hormon baskılama tedavisiyle birlikte kullanıldığında daha iyi sonuç verdiği ve sağ kalımı belirgin derecede artırdığı tespit edilmiştir.

Prostat kanseri nedir?

Prostat kanseri, erkeklerde deri kanserinden sonra en sık görülen kanser türüdür. Kansere bağlı ölümlerde ise, ikinci sırada yer almaktadır. Bunların yanında prostat kanseri, hakkında bilinmezlerin en çok olduğu kanser türlerinden biridir. Bu kanseri bertaraf etmek adına gerek korunma ve erken teşhis gerekse tedavi konusunda daha çok gelişmeye ihtiyaç vardır. Bu yüzden, prostat kanseri üzerine araştırmalar çok yoğun bir şekilde devam etmekte ve her geçen gün yeni ve umut verici gelişmeler kaydedilmektedir.

Prostat kanserinin tedavisi

Prostat kanserinin tedavisi, diğer kanser türlerinde olduğu gibi evrelerine göre değişiklik göstermektedir. Erken evre, uzak dokulara yayılmamış prostatla sınırlı bir kanser; cerrahi müdahale, radyoterapi, yakın gözlem gibi yöntemlerle rahatlıkla tedavi edilebilirken, metastatik yani prostatı aşıp uzak dokulara yayılmış bir kanseri iyileştirmek oldukça zordur. Bu yüzden yayılım göstermiş ileri evre prostat kanseri hastalarda benimsenen stratejiler, yaşamın olabildiğince uzatılması yönündedir. Bu hastalarda standart tedavi prosedürü; öncelikle androjen baskılama tedavisi (hormonal tedavi) ile kanserin ilerlemesinin önlenmesi, bu tedaviye direnç geliştiğinde de kemoterapi ilacı dosetaksel ile yaşamın biraz daha uzatılmasıdır. Ancak geçtiğimiz günlerde ASCO toplantısında açıklanan bir çalışma, bu tedavi prosedürünü değiştirecek niteliktedir.

Metastatik prostat kanseri tedavisinde gelişme

Metastatik prostat kanserinde, son dönemlerin en büyük gelişmelerden biri olarak değerlendirilen çalışmada; uzak bölgelere yayılım göstermiş prostat kanserli 790 erkek 2 gruba ayrılmıştır. Grupların birinde dosetaksel, androjen baskılama tedavisiyle birlikte uygulanırken, diğer gruba sadece androjen baskılama tedavisi verilmiş ve 29 ay takip edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, androjen baskılama tedavisiyle birlikte verilen dosetaksel’in grupta sağ kalımı yaklaşık 17 ay daha uzattığı görülmüştür. Ayrıca bu grupta, hastalığın ilerlediğini gösteren işaretlerin (PSA seviyelerinin yükselmesi, yeni belirtilerin görülmesi, kötüleşen test sonuçları gibi) 6 ay daha geç ortaya çıktığı da gözlenmiştir. Bunun yanında uygulanan yöntemin, özellikle tümör yükü yüksek vakalarda (iç organlara ve/veya en az 4 kemiğe yayılmış ya da en azından pelvis bölgesinin dışındaki bir kemiğe yayılmış, gleason skoru 8-10 arasında olan tümörler) daha etkili olduğu saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar gerçekten çok çarpıcı ve standart tedaviyi değiştirecek niteliktedir.

Metastatik prostat kanseri önceleri tam bir çıkmaz sokak iken, bu ve bunun gibi umut verici çalışmalar, hastalığın tedavisinde yepyeni yollar açmaya başlamıştır. Prostat kanseri uzak dokulara yayıldığında önceleri tamamen çaresiz kalınırken, şu anda bu hastalarda yaşamı uzatmak adına birden fazla tedavi seçeneği mevcuttur ve yapılan yeni çalışmalarla mevcut seçenekler her geçen gün artmaya devam etmektedir. Dosetaksel’in androjen baskılama tedavisiyle birlikte uygulanması sonucu elde edilebilecek 17 aylık bir sağkalım avantajı, bu hastalarda şu an için kullanılan standart tedaviyi dahi değiştirebilecek güçte bir sonuçtur. Ancak yine de bunun için biraz daha zamana ve araştırmaya ihtiyaç vardır.