Meme rekonstrüksiyonu, meme kanseri ameliyatı sonrası memenin yeniden oluşturulmasıdır. Bu alanda uzmanlaşmış plastik cerrahlar tarafından uygulanır. Meme cerrahisi ile eş zamanlı uygulanabildiği gibi, sonraki dönemlerde de uygulanabilir. Rekonstrüksiyon için kişinin kendi vücut dokuları, silikon veya doku genişletici implantlar veya bu ikisinin kombinasyonu kullanılabilir.

Meme rekonstrüksiyonu, meme kanseri cerrahisinin adeta olmazsa olmazları arasında girmiştir. Önceleri meme kanseri sadece genel cerrahların tedavi ettiği bir hastalık iken günümüzde deneyimli merkezlerde tek bir hastanın tedavisine 10’a yakın hekim dahil olmaktadır (multidisipliner kanser tedavi ekibi), ve hasta için en uygun tedavi planı, rekonstrüksiyon için uygun olup olmadığı bu ekip tarafından kararlaştırılmaktadır.

Çoğunlukla genç hastalar için meme rekonstrüksiyonu düşünülmekle birlikte, meme kaybı her yaştan bayanı hem fiziksel hem psikolojik yönden olumsuz etkilemektedir. Ayrıca meme kanserine yakalananların yaklaşık %40’ı, 60 ve daha ileri yaştadır.

Çalışma

Bu düşüncelerden yola çıkarak ileri yaşlardaki bayanlarda meme rekonstrüksiyonu ameliyatı sonuçlarının genç hastalarla karşılaştırıldığı geniş çaplı bir araştırılma yapılmıştır. Journal of the American College of Surgeons adlı dergide yayımlanan çalışmaya ABD ve Kanada’da bulunan 11 merkezden, meme kanseri sonrası rekonstrüksiyon ameliyatı olan 1531 bayan katılmış. Hastalar ameliyatları üzerinden 2 yıl geçtikten sonra klinik olarak ve verdikleri geribildirimler (psikolojik, fiziksel ve cinsel yönden) üzerinden yaş gruplarına göre değerlendirilmiş.

Görülmüş ki hem tıbbi sonuçlar, hem de hastaların geri bildirimleri açısından ileri yaşlarda uygulanan meme rekonstrüksiyonu ameliyatları olumlu bulunmuş. Ayrıca, ileri yaşlarda rekonstrüksiyon ameliyatı sanılanın aksine daha fazla ameliyat sonrası komplikasyona (kanama, ağrı, infeksiyon gibi) neden olmamış.

Sonuç olarak her yaştan meme kanserli hasta, genel sağlık durumu ve onkolojik yönden (kitlenin büyüklüğü ve hastalığın evresi gibi) uygun olması halinde meme rekonstrüksiyonu açısından değerlendirilmelidir.