Araştırması sürdürülen T-VEC adlı ilaç, ilerlemiş cilt kanseri tedavisinde uzun süreli yanıt veriyor.

Tüm dünyada 3 milyonu aşkın kişiye cilt kanseri teşhisi konurken bu oran ülkemizde 100 binde 16.67’dir. Bronz ten arzusu ve sık solaryum kullanımı, bilinçsiz güneşlenme ve ortalama yaş oranının yükselmesi gibi birçok neden yüzünden her yıl ülkemizde cilt kanserine yakalananların sayısı artmaktadır. Cilt üzerinde iyileşmeyen veya iyileşmiş gibi gözüküp tekrar açılan her tür yara, genişleme gösteren her leke veya ben doktor tarafından kontrol edilmeli ve gerekli görüldüğünde ufak bir cerrahi müdahale ile alınmalıdır. Bu yöntem sizi gelecekte olası bir cilt kanserinden koruyacaktır.

Biyolojik farklılıkları ve görülme sıklığı göz önünde bulundurularak cilt kanserleri malign (kötü huylu tümör) melanom ve melanom dışı cilt kanserleri olarak ikiye ayrılır. Erkeklerde, akciğer kanserinden sonra en sık görülen melanom dışı cilt kanserinin yaşamsal risk teşkil etmediği söylenebilir. Cilt üzerinde doğuştan olan veya sonradan ortaya çıkan benler üzerinde gelişen malign melanom ise, erken teşhis edilmediği takdirde yaşamsal risk oluşturur. Cilt üzerinde var olan veya sonradan oluşan bir leke veya ben üzerinde genişleme, büyüme, kanama; bunun yanında mevcut olan yarada derinleşme, renk değişikliği gibi bulgular, malign melanom ve melanom dışı cilt kanserlerinin belirtisi olabilir.

Her geçen yıl sayısı gittikçe artan cilt kanseri için yapılan araştırmaların sayısı da çoğalmıştır. Erken tanı ve etkin tedavinin hayat kurtardığı birçok kanser türünde öne çıkacak her tür uygulama hastaya fayda sağlayacak, doktorun işini kolaylaştıracaktır.

Melanom, diğer cilt kanseri türlerine nazaran vücudun diğer bölgelerine daha fazla yayılım gösterdiği için oldukça tehlikelidir. Bu sebeple, çözüm arayışları sonucu geçtiğimiz yıllarda yapılan ön araştırmalarda elde edilen verilere göre, T-VEC adlı ilaçta umut vadedici sonuçlar elde edilmiştir.

T-VEC, kanser hücrelerini yok etmek için özel tasarlanmış virüsün kullanıldığı bir tür immünoterapidir. Tümörün direk olarak içine enjekte edilir. Tümör içinde bölgesel olarak aktive olduktan sonra vücudun diğer bölgelerinde bulunan kanser hücrelerine karşı bağışıklık sistemini harekete geçirir.

İlerlemiş cilt kanserinde çözüm arayışları adına faydası olduğu düşünülen T-VEC ile ilgili yapılan araştırma sonuçları, geçtiğimiz günlerde Amerikan Tıbbi Onkoloji Derneğinin 2013 yıllık toplantısında kamuoyu ile paylaşılmıştır. Araştırmaya, III’üncü veya IV’üncü (cerrahi müdahale yapılamayan) evre melanom olan 400’ün üzerinde hasta katılmıştır. 18 ay boyunca bir grup hasta T-VEC ile tedavi edilirken, diğer gruba GM-CSF (bağışıklık sistemini uyaran bir ilaç) verilmiştir.

Elde edilen ilk sonuçlar, ilacın hastalığa uzun süreli yanıt vermesi yönünde olmuştur (kanserin kısmi veya tamamen yok olması en az 6 ay sürmüştür).

-T-VEC kullanan hastaların %16’sı, GM-CSF kullanan hastaların %2’si hastalığa uzun süreli olumlu yanıt vermiştir. T-VEC kullanan grupta en çok III. evre melanom olan hastaların tedaviye uzun süreli yanıt verdiği gözlenmiştir.

-Toplamda, T-VEC alan hastaların %26’sı, GM-CSF alan hastaların %6’sı tedaviye yanıt vermiştir.

-Tedavide ciddi yan etkilerle karşılaşılmamıştır.

Bu sonuçlar, T-VEC adlı ilacın ilerlemiş melanom olan hastalarda etkili olduğunu göstermiştir. T-VEC ilk değerlendirmelerde yaşam süresini uzattığına dair bulgular gösterse de, sonuca varmak için daha uzun bir gözlem süresi gerekmektedir. Buna rağmen, yapılan araştırmanın elde edilen ilk sonuçları, ilerlemiş melanom cilt kanseri için atılmış önemli bir adım olarak kaydedilmiştir.