HER2 pozitif bir kanser, hücrelerinde HER2 adı verilen büyüme-çoğalmada rol oynayan bir proteinin fazlaca olduğu ve bu proteinden dolayı tümörün hızla büyüdüğü anlamına gelir. Günümüzde HER2 pozitif kanserlere özgü çok sayıda yeni akıllı ilaç geliştirilmiştir. HER2 pozitifliği ve anti-HER2 ilaçlar yakın zamana kadar sadece meme kanseri ile anılırken, artık mide, akciğer ve kolon başta olmak üzere başka kanserler için de önem kazanmaya başladı.

Meme kanserinden bildiğimiz HER2-hedefli akıllı ilaçların bir kombinasyonu (trastuzumab+tucatinib) artık kolorektal (kolon ve rektum) kanserlerde kullanım için mevcuttur.

19 Ocak 2023'te FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), daha önce floropirimidin, oksaliplatin ve irinotekan bazlı kemoterapi almış, RAS mutasyonu olmayan, HER2-pozitif ileri evre kolorektal kanser için "trastuzumab ile kombinasyon halinde tucatinib (Tukysa Seagen Inc.)" tedavisi hızlandırılmış onay aldı.

İnsan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) pozitifliği, metastatik (4. evre) kolorektal kanser vakalarının yaklaşık %3 ila %5'inde mevcuttur.

HER2-pozitif metastatik kolorektal kanseri olan ve daha önceki tedaviler altında kanseri ilerleyen kişilerde hastalık gidişatının olumsuz olduğunu biliyoruz. Kolorektal kanserler için HER2'yi hedefleyen ve kemoterapi içermeyen bir kombinasyon rejiminin FDA onayı, bu hastalar için çok iyi bir haber. Bu onayla birlikte ileri evre kolorektal kanserli hastaların tümörlerinde HER2'yi test etmek artık rutin bir uygulama olacaktır.

Tucatinib daha önce Nisan 2020'de, ileri evre HER2 pozitif meme kanserli hastaların tedavisi için trastuzumab ve kapesitabin ile birlikte kullanılmak üzere FDA onayı almıştı.

MOUNTAINEER Çalışması ile Gelen FDA Onayı

Bu anti-HER2 ilaç kombinasyonunun etkinliği, açık etiketli, çok merkezli bir çalışma olan MOUNTAINEER'da 84 hastada değerlendirildi.

Hastaların HER2-pozitif, RAS wild tip, ameliyatla çıkarılamayan veya metastatik kolorektal kansere sahip olması ve önceden floropirimidin, oksaliplatin, irinotekan ve bir anti-vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) monoklonal antikoru (mAb) ile tedavi görmüş olması gerekiyordu.

Tümörlerinde uyumsuzluk onarımı (dMMR) proteinleri eksik olan veya mikrosatellit kararsızlığı yüksek (MSI-H) olan hastalar da bir immünoterapi almış olmalıydı. Önceden anti-HER2 hedefli tedavisi alan hastalar çalışmadan hariç tutuldu.

Başlıca etkililik ölçütleri, genel yanıt oranı ve yanıt süresi olarak belirlendi. Trastuzumab + tucatinib kombinasyonu alan bu hasta grubunda;

  • Genel yanıt oranı %38 (%95 GA: 28, 49) ve
  • Ortanca yanıt süresi 12,4 aydı (%95 GA: 8,5, 20,5).

En yaygın (≥%20) yan etkiler ishal, yorgunluk, döküntü, mide bulantısı, karın ağrısı, infüzyonla ilişkili reaksiyonlar ve ateş olmuştur. En yaygın (≥%20) laboratuvar anormallikleri artmış kreatinin, artmış glukoz, artmış ALT, azalmış hemoglobin, artmış AST, artmış bilirubin, artmış alkalin fosfataz, azalmış lenfositler, azalmış albümin, azalmış lökositler ve azalmış sodyum olmuştur.

Önerilen tucatinib dozu, hastalık ilerlemesine veya kabul edilemez yan etkiye kadar trastuzumab ile kombinasyon halinde günde iki kez oral olarak alınan 300 mg'dır.