İsveç’teki Lund Üniversitesi’nden araştırmacıların öncülük ettiği yeni bir çalışmada; kahvenin Tamoxifen kullanan kadınlarda, ilacın etkisini artırarak meme kanserinin tekrarlama riskini azaltabileceği gösterildi.

Meme kanseri, kadınlar arasında en sık görülen kanser türüdür ve her 8 kadından 1’inde görülmektedir. Meme kanseri tedavisinde, erken evrelerde ilk tercihi cerrahi ve radyoterapi gibi bölgesel tedaviler oluştururken, ileri evrelerde kemoterapi, hormon tedavisi gibi sistemik tedaviler tercih edilmektedir. Sistemik tedavilerden hormonal tedavi, tümör eğer östrojen ve/veya progesterona duyarlı ise (tümörleri hormon reseptörü taşıyorsa) kullanılabilmektedir. Bununla birlikte hormonal tedavi, erken evre meme kanserinde cerrahi ve radyoterapi sonrası, tekrarlama riskinin azaltılması için kullanılmaktadır. Ayrıca meme kanseri açısından yüksek riskli olarak nitelendirilen kadınlarda da korunma amaçlı kullanılabilmektedir. Hormonal tedavilerden en sık kullanılanı değeri kanıtlamış, 30 yılı aşkın süredir başarıyla kullanılan Tamoksifen’dir. Tamoksifen, meme kanserinin gelişiminde etkili östrojenin etkisini ortadan kaldırarak etki gösteren bir ilaçtır. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir çalışmada da; kahvenin, tümör hücrelerinin tamoksifene duyarlılığını artırdığı ve bu şekilde tamoksifenin tekrarlama riskini azaltma etkisini güçlendirdiği gösterilmiştir.

1090 meme kanseri hastası içeren çalışmada, 500 hasta Tamoksifen ile tedavi edilmiştir. Kadınların kahve tüketimleri ise düzenli aralıklarla incelemeye tabi tutulmuş ve tüketim seviyeleri ; az tüketim (günlük 1 fincandan az), orta seviye tüketim (günlük 2-4 fincan arası), yüksek tüketim (günlük 5 fincan ya da daha fazla) şeklinde sınıflandırılmıştır. Araştırmacılar, Tamoksifen tedavisi gören kadınlar arasında orta ya da yüksek seviye kahve tüketiminin ; az tüketim ya da hiç tüketmemeye göre, meme kanserinin tekrarlama riskini düşürdüğünü bulmuşlardır. Araştırmacılar aynı zamanda kahvenin içinde mevcut olan kafeinin ve kafeik asidin kanser hücrelerinin büyümek için gereksinim duyduğu sinyalleri keserek gelişimlerini engellediğini bulmuştur. Kafein ve kafeik asidin tümör hücrelerini Tamoksifen’e duyarlı hale getirebileceğini ve buna bağlı olarak meme kanseri gelişimini azaltabileceğini belirtmiştir.

Sonuç olarak; bu çalışmaya göre kahve, tamoksifen kullanan meme kanseri hastalarında ilacın etkinliğini artırıyor ve kanserin tekrarlama riskini azaltıyor olabilir. Ancak kahveyi bir ilaç gibi göstermek ve özendirmek de doğru değildir, çünkü her şey gibi kahvenin de fazlası birtakım problemlere yol açabilir. Bu noktada eğer seviyorsanız ve kalp hastalığı, hamilelik gibi kafein alımını kısıtlayacak bir maniniz yoksa, ölçülü olmak kaydıyla kahve önerilen içeceklerdendir.