Kanser hücreleri, bağışıklık sistemini kullanarak hızlı bir şekilde yayılma yeteneğine sahiptir. 1900'lu yıllarda Alman Patolog Otto Aichel, kanser hücreleriyle farklı tipteki beyaz kan hücrelerinin ilişkilerini incelemişti. Kanser hücrelerinin beyaz kan hücreleriyle birleşerek (hibrit oluşturarak) daha hızlı yayıldığını gözlemlemişti. Günümüze kadar bu konuda az sayıda çalışma bulunmaktaydı. Eylül 2018'de Science'ta yayımlanan çalışmada kanser hücre hibritleri fare modellerinde ve kanser hastalarından alınan kan örneklerinde tespit edildi. Hibrit kanser hücreleri kanserde kötü gidişatın belirleyicisi olarak gözlemlendi.

Araştırmada, kanser hücresinin bağışıklık sistemi hücreleriyle hibrit oluşturup oluşturmadığı hayvan modellerinde ve insandan alınan kan örneklerinde incelendi. Öncellikle kolon kanserleri ve deri kanseri hücrelerinin bağışıklık sistemi olan makrofajla olan ilişkisi incelendi.

Araştırma Sonuçlarına Göre:

  • Fareye enjekte edilen kanser hücrelerin ve makrofajların birbirlerine bağlanarak hibrit oluşturdukları gerçek zamanlı mikroskoplarla görüntülendi.
  • Solid (katı) tümörlere sahip hastalardan alınan kan örneklerinde kanser hibrit hücreleri keşfedildi. Bu hastalardaki hastalık gidişatının oldukça kötü olduğu görüldü.

Peki bu Çalışma Bize ne İfade Ediyor?

  • Tümör hücreleri ile bağışıklık sistemi hücrelerinin hibrit oluşturduğu keşfedildi. Kanda dolaşan bu hibrit hücreler kanserin metastaz yapmasını ve agresif büyümesini destekliyor.
  • Kanda dolaşan kanser hibrit hücrelerin, kanda dolaşan tümör hücrelerinden daha fazla sayıda olduğu görüldü. Aynı zamanda kanda dolaşan tümör hibrit hücreleri hastalığın gidişatını ve evresini daha iyi tahmin ediyor.
  • Hibrid kanser hücrelerini kanser hastasında yakalamak oldukça zordur. Bu nedenle bu tip hücreleri yakalamak için yeni likit biyopsi tekniklerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Kanda dolaşan hibrit kanser hücreleri, kanda dolaşan tümör hücrelerinden daha etkili ve daha doğru bir belirteç olabilir.