Kanser hastaları ve sağlık profesyonelleri için alkol tüketiminin risklerini anlamak hayati öneme sahiptir. Alkol, birçok kanser türünün riskini artırabilir ve kanser tedavisi gören hastalar üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Bu çalışma, kanser hastaları arasında alkol tüketiminin yaygınlığını ve bu konuda farkındalığın artırılmasının neden önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Kanser Hastaları Arasında Alkol Tüketimi

JAMA Network Open'da 10 Ağustos 2023'te yayımlanan bir araştırma, yetişkin kanser hastaları arasında, hatta şu anda kanser tedavisi gören kişiler arasında bile, alkol tüketiminin, riskli içme davranışları da dahil olmak üzere yaygın olduğunu göstermektedir.

15 binden fazla yetişkin kanser hastası üzerinde yapılan bu analiz, hastaların yaklaşık %80'inin hali hazırda alkol aldığını ortaya koydu. Mevcut içicilerin %13'ü tipik bir günde orta miktarda alkol tüketirken, %40'a yakını tehlikeli miktarda alkol tüketiyorlardı.

"Şaşırtıcı" Rakamlar

Bu rakamlar "şaşırtıcı" olarak nitelendirilmektedir. En endişe verici olan ise, hali hazırda aktif kanser tedavisi gören hastaların da benzer düzeyde riskli içmeyle meşgul olmalarıdır.

İçki ve Kanser Riski

İçki içmek, oral (ağız) ve faringeal (boğaz) kanser dahil olmak üzere çeşitli kanserlerin riskini artırabilir. Kısa vadede, içki tüketimi ameliyat sonrası sonuçları kötüleştirebilir ve kemoterapi gören hastalarda bilişsel (beyin) fonksiyonları bozabilir ve kalp yan etkilerini artırabilir. Uzun vadede, içki içmek kişinin nüks (kanser tekrarı), ikincil tümörler ve yaşam kaybı riskini artırabilir.

İçki Tüketimi ve Kanser Kontrolü

Mevcut Amerikan Kanser Derneği rehberleri, hiç alkol tüketmemenin veya en azından sınırlamanın en iyisi olduğunu belirtmektedir. Erkekler günde en fazla iki içki, kadınlar ise günde en fazla bir içki ile sınırlı olmalıdır.

ABD'deki Kanser Hastaları Arasında İçki İçme Modelleri

Bu verilere ve rehberlere rağmen, ABD'deki kanser hastaları arasında alkol tüketme alışkanlıkları hala yeterince anlaşılmamıştır.

Araştırma Bulguları

Araştırmacılar, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (US-NIH) All of Us Araştırma Programına kayıtlı 15.199 yetişkin kanser hastasını belirledi. Genel olarak, grubun %78'inin (11.800'den fazla birey) aktif alkol tükettiği bulundu. Bu kişilerin %24'ü, tipik bir günde aşırı alkol tüketmekteydi (tek bir seferde 6 kadeh veya daha fazla içki içmek) - ve %38'i ise tehlikeli miktarda içki içmektedir.

Riskli İçme Davranışları

Bu grup içinde, erkeklerin, Latinlerin, 18 yaşından önce kanser teşhisi konulanların ve sigara içenlerin daha riskli içme davranışları sergileme olasılığı daha yüksek bulundu.

Alkol ve Kanser Tedavisi

Kanser teşhisi konan birçok kişinin içki içmeye devam ettiğini biliyoruz, ancak bu çalışma bunun hakkında çok daha ayrıntılı bilgi sağlıyor.

İçki Konusunda Hastalarla Konuşma İhtiyacı

Kanser hastalarında belirlenen alkol derecesi göz önüne alındığında, hastalarla alkol hakkında konuşmak önem kazanıyor. Bu çalışmanın bulguları, onkolojide riskli içme davranışları konusunda artırılmış destek ve müdahale fırsatını vurguluyor.

ABD'nin Daha Doğusunda Kanser Hastalarının Alkol Tüketimi Hakkında Yorum

Bu çalışma, ABD'deki kanser hastalarının alkol tüketim alışkanlıklarına odaklanmaktadır. Ancak, ABD'nin daha doğusunda yer alan ülkelerde, özellikle de kültürel, sosyal ve sağlık bakım dinamiklerinin farklı olabileceği bölgelerde, bu bulguların doğrudan uygulanabilirliği sınırlı olabilir. Türkiye gibi ülkelerde, oranlar bu derecede yüksek olmayabilir. Bununla birlikte, dünyanın birçok ülkesinde alkol yaygın olarak tüketilmekte ve bu durum hem kanser olma riskini artırmakta hem de hali hazırda kanser tanısı olan kişilerde tedavi sonuçlarını olumsuz etkilemektedir.

Sonuç

Alkol, bazı kanser hastalarının tanı ve tedaviyle birlikte gelen izolasyon, korku, stres ve kötü ağrı yönetimi duygularını hafifletmelerine yardımcı olabilir. Bu nedenle, hastaların doktorlarına dürüst olmaları ve doktorların alkol kullanımını yargılamadan sormaları önemlidir.

Bu konuşmalarda, onkologlar hastalara tedavi sırasında veya sonrasında alkol alımı ile ilişkili güvenlik riskleri hakkında eğitim vermeli ve alkolün "güvenli" bir miktarının olmadığını belirtmelidir.