Memede oluşan her kitlenin kanser olmadığını daha önceki yazılarımızda anlatmıştık. Bu yazımızda ise kanser olmayan, fakat kanser riskini artıran (LCIS) ya da kansere dönüşebilen (DCIS) meme değişikliklerinden bahsedeceğiz.

Atipik hiperplazi 

  • Atipik lobüler hiperplazi (ALH), meme süt lobüllerinde anormal hücre bulunması ile gelişen bir durumudur.
  • Atipik duktal hiperplazi (ADH), meme süt kanallarında anormal hücre bulunması ile gelişen bir durumdur.

Lobüler karsinom in situ (LCIS)

LCIS meme lobüllerinde anormal hücre bulunmasıyla gelişen bir durumdur. ALH’ye göre LCIS’de daha fazla anormal hücre bulunur. Bu hücreler meme lobüllerinin dışına yayılmadığı için in situ (sadece bulunduğu yerde) olarak adlandırılır.

lcistr

Memede yukarıdaki oluşumlarla karşılaşıldığında, görülen anormal hücreler kanser hücreleri değildir. ALH, ADH veya LCIS varsa meme sağlığı konusunda uzman bir doktora başvurmalısınız. Kişisel ve ailesel tıbbi geçmişinize göre öneriler şöyle olabilir:

  • Her yıl mamografi
  • Her 6 ayda veya yılda bir fiziksel meme muayenesi
  • Tamoksifen (tüm kadınlar için) veya raloksifen (tüm menopoz sonrası kadınlar için). Bu ilaçların bazı kadınlarda meme kanseri riskini azalttığı görülmüştür.
  • Cerrahi. LCIS olan ve meme kanseri riski yüksek olan az sayıda kadın cerrahiyi seçebilir.

Duktal karsinoma in situ (DCIS)

Memede süt kanalını duvarında anormal hücreler ile karaktertize bir durumdur. Yayılım gösteren kanser hücrelerinin, yani invazif meme kansinomunun aksine, bu anormal hücreler süt kanalının dışına yayılmaz. Bu nedenle de in situ (sadece bulunduğu yerde) olarak adlandırılır.

dcistr

Her DCIS, invazif meme kanserine dönüşmez. Fakat hangi DCIS vakasının kanserleşeceği bilinmediği için tedavi gereklidir. DCIS için uygulanacak tedavi memenin ne kadarının etkilendiğine, DCIS’in memenin neresinde olduğuna ve derecesine bağlıdır. DCIS olan kadınların çoğu uygun tedavi ile iyileştirilmektedir.

DCIS için tedavi seçenekleri:

  • Lumpektomi. Bu işlem, meme koruyucu cerrahidir. Genellikle tedaviye radyoterapi ile devam edilir.
  • Mastektomi. Bu cerrahi türü memenin bir kısmının veya tamamının alınması için kullanılır. Alınacak doku ve lenf bezi miktarına bağlı olarak farklı mastektomi yöntemleri vardır.
  • Tamoksifen. Bu ilaç tedavisi DCIS’in tekrarlama şansını azaltmak veya invazif meme kanserinden korunmak için kullanılabilir.