Osteosarkomlar (kemik kanseri) seyrek görülen tümörlerdir. Bununla birlikte, 15 - 19 yaş aralığında en sık görülen 5. kanser türüdür. Etkili bir kemoterapi ile osteosarkomlu hastaların sağkalım süreleri dramatik bir şekilde artmıştır. Kemoterapi ile %80 - 90'lara varan bölgesel hastalık kontrolü sağlanabilmektedir. Buna rağmen, diğer kanser türlerinden farklı olarak osteosarkomların, çok daha erken dönemde diğer organlara yayıldığı (metastaz yapma) bilinmektedir. Ve bu hastalığa bağlı yaşam kaybının sorumlusu çoğunlukla bu metastazlardır.

Hastalık yükünün az olduğu yani çoklu metastazların henüz tespit edilmediği dönemde kemoterapi, gizli metastazları başarı ile temizleyebilmektedir. Osteosarkom tedavisinde kemoterapinin önemi sebebi ile, osteosarkomlu tüm hastalara ameliyat sonrası kemoterapi (adjuvan kemoterai) uygulanmaktadır. Ve birçoğuna da ameliyat öncesi kemoterapi (neoadjuvan kemoterapi) uygulanmaktadır.

Bu bölümde, ülkemizde tahmini olarak her yıl 200’ye yakın yeni hastada rastlanılan osteosarkom (kemik kanseri) hakkında öğrenmek istediğiniz bilgilere ulaşmanızı hedefledim.

Şimdi gelin osteosarkomu (kemik kanseri) birlikte inceleyelim...