Bacakta kemik kanseri / tümörünün en sık görülen belirtileri ağrı ve şişliktir. Kemiklerin kanserden dolayı zayıflaması da çatlak veya kırılmalara neden olabilir.

Not: Kanser ve tümör terimleri aynı şeyi ifade etmez. Tümör, kanserli veya kanserli olmayan, bir organizmanın içinde belirgin bir şekilde büyüyen bir yapı/kitle olarak tanımlanır. Tümörler her zaman kötü huylu (yayılmacı) değildir, benign (iyi huylu) da olabilir. Kanserli tümörler, kanser hastalığına neden olan anormal hücrelerin birikimi olarak tanımlanabilir ve her zaman kötü huyludur.

Bacaklardaki kemik tümörleri primer (birincil) veya sekonder (ikincil) olabilir. Primer tümör, kanserin kemik dokusunda başladığını ifade ederken, sekonder tümör, kanserin kemik dokusuna vücudun başka bir bölümünden metastaz yaptığını ifade etmektedir. Primer kemik tümörleri, nadir görülmektedir ve tüm kanserin sadece %0,2’sini oluşturmaktadır. Ancak bacak, kemik kanserinden en çok etkilenen yerdir.

Aşağıda, bir kemikte tümör yapan çeşitli durumlar özetlenmiştir:

Benign (iyi huylu)

Malign (kötü huylu, kanser)

Osteokondrom

Osteosarkom

Osteoma

Kondrosarkom

Osteoid osteoma

Ewing sarkomu

Osteoblastom

Kemiğe metastaz yapan diğer kanserler

Kondroma

 

Giant (dev) hücreli tümör

 

Bacakta Tümör Belirtileri Nelerdir?

Bacakta bir tümörün neden olduğu başlıca rahatsızlık ve belirtiler şunlardır;

 • Kemik ağrısı
 • Şişlik
 • Kemiklerde zayıflık, çatlaklar ve kırılmalar
 • Hareketin kısıtlanması
 • Diğer belirtiler

Kemik Ağrısı

Tümörün bulunduğu yerde ağrı, kemik kanserinin en sık görülen belirtisidir. İlk zamanlarda kişi her zaman ağrı hissetmeyebilir. Yürüyüş sırasında, bacağını kullandığı durumlarda veya geceleri kişinin ağrısı kötüleşebilir. Ancak tümör büyüdükçe kötüleşen ve daha sürekli bir hal alan ağrı söz konusudur.

Genellikle bu ağrı insanlar tarafından donuk, derinlerde ve zamanla kademeli olarak yoğunlaşan ağrı şeklinde belirtilir. Bu tarzda kötüleşen bir kemik ağrısına, reçetesiz satılan ağrı kesiciler genellikle yardım olamamaktadır.

Şişlik

Bacaklarda tümörün olduğu bölgede şişlik veya yumrular görülebilmektedir. Meydana gelen şişlik, yumuşaktır ve dokunulduğunda sıcak olarak hissedilir. Ancak bunlar, bu bölgenin ağrılı bir hal almasına kadar kendini göstermeyebilir.

Kemiklerde Zayıflık, Çatlaklar ve Kırılmalar

Bacakta kemik kanseri nedeniyle, kemikler güçsüzleşebilir ancak bacak kırılmaları nispeten nadir görülmektedir. Genellikle kemik tümörünün sebep olduğu kırık, birkaç aydır ağrıyan bir noktada aniden başlayan daha şiddetli bir ağrı şeklinde kendini gösterebilmektedir.

Hareketlerin Kısıtlanması

Bacağında kemik tümörü bulunan kişilerin hareket etmelerinde zorluklar görülebilir. Bu kişiler yürümekte zorlanabilir veya topallayabilirler. Ayrıca kemikteki tümör herhangi bir ekleme yakınsa, bu eklemin kullanılmasını da sınırlayabilmektedir.

İnsanlar hareket etmekte zorlanabilirler veya topallayarak yürüyebilirler. Kemik tümörü bir ekleme yakınsa, eklemi kullanmak zor olabilir.

Bacakta Kemik Tümörünün Diğer Belirtileri

Diğer birçok kanser türünde olduğu gibi kemik kanseri de yorgunluğa ve kilo kaybına neden olabilmektedir. Ayrıca ateşlenme ve terlemelere neden olabilir.

Kemik kanseri yayılırsa, bulunduğu yere göre değişen ek belirtilere neden olabilir. Örneğin akciğerlere metastaz yaptığında solunum problemleri gibi belirtilere neden olması gibi.

Bacakta Kemik Tümörünün Tanısı Nasıl

Kemik kanseri için teşhis süreci tıbbi öykü, fizik muayene ve birkaç testi içermektedir.

Kemik tümöründe başvurulan testler;

 • X-ışınları (direkt grafi, röntgen): Tümörün şeklini, yerini ve boyutunu gösterir.
 • Görüntüleme testleri: X-ışınları kanserli bir kitle olasılığını gösteriyorsa, ayrıca şu görüntüleme testlerine de başvurulur.
  • Sintigrafi ile kemik taraması: Bu test, vücutta belirli bir radyoaktif madde verilerek kemiklerin görüntülenmesini sağlar. Radyoaktif madde, kemik dokusunda birikir ve kemiklerin görüntülenmesini mümkün kılar. Bu test, kemiklerin görüntülenmesi ve ağrı, kırılma, yaralanma, kemik tümörleri gibi kemikle ilgili problemlerin tanısında kullanılabilir.
  • MRG: Manyetik rezonans görüntüleme. Daha ayrıntılı görüntüler elde etmek için başvurulur. Kemik metastazları ve kemiğin birincil tümörlerinin tanısında en ayrıntılı testtir.
  • BT taraması: X-ışınları ile birçok görüntü alarak vücudun iç yapısının detaylı bir şekilde görüntülenmesini sağlayan bir radyolojik görüntüleme yöntemidir.
  • PET taraması: Damara az miktarda radyoaktif glikoz enjekte edilmesini içermektedir. Kanser hücreleri sıklıkla normal hücrelerden daha fazla glikoz kullandığından, bir tarayıcı yardımı ile onların belirlenmesi prensibine dayanmaktadır.
  • Anjiyogram: Kan damarlarının bir röntgenidir.
 • Kan testleri: Belirli kemik kanseri türlerine sahip kişilerde büyük miktarlarda bulunan enzimlerin aranmasıdır.
 • Biyopsi: Mikroskobik inceleme için bir numunenin veya tüm şüpheli kemik dokusunun cerrahi olarak çıkarılmasını içerir. Biyopsi ile kemik kanseri tanısı doğrulanır.

Osteosarkom – Kemiğin En Sık Görülen Primer Kanseri

Osteosarkom, kemik dokusunda bulunan bir tümördür ve kemiklerin en sık görülen primer kanseridir. Genellikle çocukluk ve ergenlik yıllarında ortaya çıkan osteosarkom, büyük kemiklerin ağrısı, şişmesi, deformasyonu veya kırılması gibi belirtilerle tanımlanabilir. Tedavisi kemik cerrahisi, radyoterapi ve kemoterapi gibi farklı tedavi yöntemleri kullanılarak yapılabilir. Osteosarkom, düzenli olarak taranması ve erken tanısı gerektiğinden, kemik tümörleri belirtileri gözlenirse doktora başvurmak önemlidir.

Kemiğe En Sık Metastaz Yapan Kanserler Hangileridir?

Kemik metastazları, bir kanserin başka bir bölgedeki hücrelerinin kemik dokusuna yayılmasıdır. En sık kemik metastazı yapabilen kanser türleri şunlardır:

 • Prostat kanseri
 • Meme kanseri
 • Akciğer kanseri
 • Tiroit kanseri
 • Mesane kanseri
 • Böbrek kanseri
 • Melanom (deri kanseri)

Bu kanser türlerinin hepsinde kemik metastazı oluşabilir, ancak bu oranlar ve yayılma yolları her kanser türü için farklılık gösterir.

Ne Zaman Doktora Görünmeli?

Sebepsiz yere kemiğin kırılması veya kemik kanserinin diğer belirtileri yaşandığında bir uzmana başvurmak doğru olacaktır. Kemik kanseri yaygın olmadığı için, belirtilerin artrit (eklem ağırıs) gibi diğer durumlardan kaynaklanma olasılığı daha yüksektir, ancak emin olmak için uzmana başvurmak daha iyidir.

Normalin dışında herhangi bir fiziksel değişikliğin nedenini belirlemek adına muayene olmak, durumun stabilliğini garanti altına almak için en iyi yoldur. Bir uzmana görünmek için geç kalmamak, randevuyu ertelememek çok önemlidir. Kişi ne kadar erken kanser tanısı alırsa, başarılı tedavi şansı o kadar artacaktır.

Özetle Bacakta Kemik Kanseri

Bacaktaki kemik kanserinin belirtileri, tümörün tam konumuna ve kişinin vücudunun kansere genel olarak verdiği tepkiye gör farklılık gösterebilmektedir. Genel olarak bacakta, tümör bölgesinde ağrı en sık gözlemlenen belirtidir. Ayrıca şişlik, çatlat veya kırıklar da bacaktaki kemik tümörünün belirtilerindendir. Ayrıca vücudun kansere olan gelen tepkisinden kaynaklanan kilo kaybı ve yorgunlukta belirtiler arasındadır.

Kanser yayılırsa, metastazın konumuna bağlı olarak ek belirtilere neden olabilir. Erken teşhis, tedavi başarısını en üst düzeye çıkarmak için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle belirti yaşayan kişilerin mümkün olan en kısa sürede bir uzmana başvurması gerekmektedir.