27 Kasım 2020'de, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ekstremitelerdeki (kollar ve bacaklar) osteoid osteomun tedavisi için Sonalleve MR-HIFU sistemini (Profound Medical Inc.) onayladı.

Osteoid osteoma nedir?

Osteoid osteoma, küçük bir radyolusent nidus (koyu çekirdek) (genellikle <1 ila 1.5 cm çapında) ile karakterize edilen iyi huylu kemik tümörüdür. Nidus, yüksek düzeyde prostaglandin hormoun üretir. Prostaglandinlere ek olarak, osteoid osteomların osteokalsin salgılayabileceğine dair bazı kanıtlar vardır. Osteoid osteoma yapısal ve genetik olarak osteoblastoma benzerdir ve iki tümör aynı genetik varlığın farklı sunumları olabilir. Osteoid osteoma, iyi huylu kemik tümörlerinin yaklaşık % 12'sini oluşturur.

Osteoid osteoma belirtileri ve klinik özellikleri nelerdir?

Osteoid osteoma tipik olarak yaşamın ikinci on yılında ortaya çıkar, ancak 11 aya kadar küçük çocuklarda da bildirilmiştir. En sık alt ekstremite (bacaklar) etkilenir; kasığa yakın uyluk kemiği en yaygın bölgedir. Diğer yaygın yerler tibia, femurun geri kalanı ve omurgadır. Genellikle tekli bir tümördür. Erkekler kızlardan iki ila üç kat daha fazla etkilenir.

Osteoid osteomalı hastalar tipik olarak, geceleri daha kötü olan ve aktivite ile ilişkili olabilecek veya olmayabilecek, giderek artan ağrıdan şikayet ederler.

Ağrı, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar ile genellikle 20-25 dakika içinde giderilir. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar ile hastaların rahatlamaması, diğer tanıların değerlendirilmesini gerektirmelidir.

Alt ekstremitede tümör tespit edilen çocuklar, lezyon bölgesinde gevşeklik, şişme, kas atrofisi, bacak uzunluğu farklılığı, kemik deformiteleri, kas kontraktürleri ve lokal nokta hassasiyeti ile gelebiilr. Kalça eklemini etkileyen tümörleri olan hastalarda, kalçada hareket açıklığı azalmış ve / veya pozitif kalça çarpma belirtisi (kalçanın 90 ° fleksiyonda iç rotasyonu ve hafif adduksiyon ile ağrı) olabilir, bulgular başlangıçta femoroasetabular sıkışma.

Omurga lezyonları olan çocuklar skolyoz, lokalize hassasiyet, hareket kısıtlılığı ve / veya paravertebral kasların spazmı ile gelebilir. Yeni başlayan ağrılı skolyozu olan çocuklar ve ergenler osteoid osteoma açısından değerlendirilmelidir.

Osteoid osteoma radyolojik filmlerde nasıl gözükür?

Radyolojik olarak osteoid osteoma, sklerotik kenarlı küçük, yuvarlak bir koyuluk (nidus) olarak görünür.

Osteoid osteoma xray radyolojik görüntü

A) Femurun orta şaftının tam ve B) yakınlaştırılmış görünümleri, küçük oval bir şeffaf nidus (ok) içeren, yanal olarak yoğun bir sklerotik kortikal kalınlaşma bölgesi göstermektedir.

Osteoid osteomların yaklaşık yüzde 25 ila 40'ı, konumları nedeniyle (örneğin omurgada) veya kortikal kalınlaşma nidusu gizlediği için (örn. tibia veya femur gibi uzun bir kemiğin şaftında) radyografilerde belirgin değildir ve tanımlama için bilgisayarlı tomografi (BT) gerektirir. Manyetik rezonans görüntülemede (MRG), osteoid osteomlar, nidusu gizleyebilen ve yüzeysel olarak stres reaksiyonunu, enfeksiyonu veya kötü huylu bir tümörü taklit edebilen yumuşak doku ödemine neden olabilir. Bu nedenle, radyografilere dayanarak bir osteoid osteomdan şüphelenildiğinde ileri görüntüleme için BT tercih edilen yöntemdir.

Osteoid osteoma standart tedavisi nasıldır?

Osteoid osteomun tedavisi belirti ve şikayetlerin varlığına bağlıdır. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarla kontrol altına alınabiliyorsa her dört ila altı ayda bir seri tetkik ve radyografilerle gözlemlenebilir.

Ciddi belirti ve şikayetlere neden olan osteoid osteimlar için diğer tedavi seçenekleri (örn., dayanılmaz ağrı, skolyoz), BT kılavuzluğunda iğne lokalizasyonu, radyofrekans ablasyon (belirli kurumlarda), cerrahi, kriyoterapi veya MRG kılavuzluğunda yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrasonu içerir. Tedavi seçenekleri yaşamsal yapılara yakınlık ile sınırlı olabilir.

Hastalığın gidişatı

Müdahale edilmeyen osteoid osteoma birkaç yıl içinde kendiliğinden düzelir. Nidusun çıkarılması genellikle ağrının azalmasıyla sonuçlanır. Nidus tamamen çıkarılmazsa tekrarlama mümkündür.

Osteoid osteoma tedavisi için MR-HIFU'ya FDA onayı

MR kılavuzlu Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason (MR-HIFU, High Intensity Focused Ultrasound) tedavisi, yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason ablasyonunu sırasında sıcaklık değişiminin gerçek zamanlı izlenmesi ile birleştiren görüntü kılavuzlu bir tekniktir.

HIFU, yüksek ısı ile tümörü tahrip eden bir ablasyon yöntemidir (bakınız Ameliyatsız Kanser Tedavileri adlı yazımız).

Yapılan klinik çalışmalar, ağrılı osteoid osteomun ablasyonu (ısı ile tahrip edilmesi) için Sonalleve MR-HIFU sisteminin olası faydasını desteklemektedir. Etkinlik, teknik zorluklar veya ciddi yan etkiler olmaksızın MR-HIFU ile tedavi edilen dokuz hastadan oluşan bir çalışmada değerlendirilmiştir. Tedaviden sonraki 4 hafta içinde ağrı skorlarında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma oldu. 9 hastanın 8'inde 4 hafta sonra ağrı kesici ilaç kullanımına ihtiyaç kalmadı.