"Gelin, hep birlikte kanserden korumayan bilinçli bir toplum yaratalım." sloganı ile başlattığımız internet sitesi ile kanseri anlatma çalışmalarımıza safra yolu kanserlerini anlatarak devam ediyoruz. Kolanjiokarsinomlar (safra yolu kanserleri), karaciğer-içi ve karaciğer-dışı safra yollarının epitelyal hücrelerinden köken alır. Safra yolu kanserleri mide-barsak sistemi kanserlerinin %3 kadarını oluşturmaktadır. Çoğunlukla bölgesel ilerlemiş evreden sonra tanı konulduğu için kötü seyirli bir bir kanser türü olduğu söylenebilir.

Henüz nedeni tam olarak belirlenememiş olmakla birlikte, karaciğer-içi (intrahepatik) safra yolu kanserlerinin sıklığının son 20 yılda arttığı bilinmektedir, bununla karşın karaciğer-dışı (ekstrahepatik) safra yolu kanserlerinin sıklığı azalmaktadır. Karaciğer-içi safra yolu kanserlerinin sıklığının artma sebebi yeni tanısal metodların kullanılmaya başlanması olabilir.

Genel bir kural olarak, safra yolu kanserlerinin sıklığı yaşla birlikte artmaktadır; çoğunlukla 50 - 70 yaş arası görülür.

Sağlık profesyonellerinin dahi hakkında az bilgiye sahip olduğu bu konudaki bilgileri halkımızla paylaşmaktan mutluluk duymaktayım.

Safra yolu kanserleri hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.