Hızlı Arama
Anasayfa - Kanser Haberleri - Safra yolları kanseri

Safra yolları kanseri

Safra yolu kanserinde hassas onkoloji yaklaşımı fark yarattı
ESMO 2019 Kongresi'nde karaciğer içi safra yolları kanseri tanılı hastalarda, FGFR değişikliği olan grupta pemigatinib %35 yanıt oranı, 21 aylık genel sağ kalım süresi ile seçeneğimizin az olduğu bir tümör tipinde fark yarattı. Biliyer sistem (safra yolları) kanserlerinin, özellikle de kolanjiyok...
Safra yolları kanseri tedavisinde üçlü kemoterapi fark yarattı
Nab-paklitaksel (Abraxane) adlı albumin bağlı nanotanecik ürünü kemoterapinin, gemsitabin-sisplatinin kombinasyonuna ilave edilmesi, sadece gemsitabin-sisplatin kullanımına kıyasla, ileri evre safra yolu kanserli hastalarda hayatta kalma süresini dikkat çekici bir şekilde uzatabileceği, sonuçları 18...
Şekerli meşrubat tüketimi safra yolları kanseri riskini artırıyor olabilir
Safra yolları kanseri, safra kesesi ile karaciğerin içi ve dışındaki safra yollarının kötü huylu tümörlerini kapsamaktadır. Kan şekerinin aşırı yükselişi, obezite, tip 2 diyabet, metabolik sendrom gibi durumların, safra yolları kanserlerine yakalanma riskini artırdığı kanıtlanmıştır. Journal of the ...