Prof. Dr. Mustafa ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Kimdir ?

Safra Yolları Kanseri

İlerlemiş veya metastatik kolanjiokarsinom tedavisinde ivosidenib FDA onayı aldı

İlerlemiş veya metastatik kolanjiokarsinom tedavisinde ivosidenib FDA onayı aldı

25 Ağustos 2021'de FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), izositrat dehidrojenaz-1 (IDH1) mutasyonu pozitif, daha önce tedavi görmüş, bölgesel olarak ilerlemiş veya metastatik kolanjiokar...

27.08.2021
Kolanjiokanserde (safra yolu kanseri) FGFR2 hedefli 2. ilaç FDA onayı aldı: infigratinib

Kolanjiokanserde (safra yolu kanseri) FGFR2 hedefli 2. ilaç FDA onayı aldı: infigratinib

Daha önce tedavi almış, tümörü bölgesel olarak yayıldığı için ameliyat edilemeyen veya metastatik kolanjiokarsinomu (safra yolu kanseri) olan ve fibroblast büyüme faktörü reseptörü...

02.06.2021
Safra yolu kanserinde immünoterapi nivolumab ile yüksek hastalık kontrol oranları

Safra yolu kanserinde immünoterapi nivolumab ile yüksek hastalık kontrol oranları

Bağışıklık sistemini kansere karşı aktifleştirmesi için kullanılan yeni nesil immünoterapiler (immün kontrol noktası baskılayıcılar), ilk onaylandıkları 2011 yılından bu yana 15 an...

02.05.2020
Safra kanalı kanseri için ilk hedefe yönelik akıllı ilaç FDA onayı aldı

Safra kanalı kanseri için ilk hedefe yönelik akıllı ilaç FDA onayı aldı

İleri evre ve daha önce tedavi almış karaciğer içi safra yolları kanseri (kolanjiyokarsinom) tanılı hastalarda, FGFR değişikliği olan grupta pemigatinib (Pemazyre) adlı ilaca 17 Ni...

19.04.2020
Safra yolu kanserinde hassas onkoloji yaklaşımı fark yarattı

Safra yolu kanserinde hassas onkoloji yaklaşımı fark yarattı

ESMO 2019 Kongresi'nde karaciğer içi safra yolları kanseri tanılı hastalarda, FGFR değişikliği olan grupta pemigatinib %35 yanıt oranı, 21 aylık genel sağ kalım süresi ile seçeneği...

29.09.2019
Safra yolları kanseri tedavisinde üçlü kemoterapi fark yarattı

Safra yolları kanseri tedavisinde üçlü kemoterapi fark yarattı

Nab-paklitaksel (Abraxane) adlı albumin bağlı nanotanecik ürünü kemoterapinin, gemsitabin-sisplatinin kombinasyonuna ilave edilmesi, sadece gemsitabin-sisplatin kullanımına kıyasla...

19.04.2019
Safra yolları kanserinde dabrafenib ve trametinib kombinasyonu BRAF pozitif hastalarda başarılı bulundu

Safra yolları kanserinde dabrafenib ve trametinib kombinasyonu BRAF pozitif hastalarda başarılı bulundu

Metastatik safra yolları kanserinde kişiye özel tedavide göz ardı edilemeyecek bir başarı elde edildi. Safra yolu kanserleri, safra ağacının farklı bölgelerinden (karaciğer içi, pe...

25.01.2019
Koruyucu amaçlı uygulanan kemoterapi – kapesitabin, safra yolu kanserlerinde yaşam süresini artırdı

Koruyucu amaçlı uygulanan kemoterapi – kapesitabin, safra yolu kanserlerinde yaşam süresini artırdı

Amerika’da yapılan 2017 ASCO Kanser Kongresi’nde sunulan safra yolları kanserlerinde ameliyat sonrası uygulanan kapesitabin (capecitabine) isimli kemoterapi hastaların yaşam süresi...

10.06.2017
Şekerli meşrubat tüketimi safra yolları kanseri riskini artırıyor olabilir

Şekerli meşrubat tüketimi safra yolları kanseri riskini artırıyor olabilir

Safra yolları kanseri, safra kesesi ile karaciğerin içi ve dışındaki safra yollarının kötü huylu tümörlerini kapsamaktadır. Kan şekerinin aşırı yükselişi, obezite, tip 2 diyabet, m...

27.12.2016