Kanser Okulunun Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Medstar Kanser Merkezi işbirliği ile 25 Mayıs 2014, Pazar günü, Antalya Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen “Kanserde Yenilikçi Tedaviler” konulu toplantısı çok sayıdaki katılımcıya ev sahipliği yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Medstar Kanser Merkezinin işbirliği ile gerçekleştirilen toplantıya konuşmacı olarak katılan Memorial Sağlık Grubu Antalya Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan, Medstar Kanser Merkezi Radyoloji ve Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Akın Yıldız ve Medstar Kanser Merkezi Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Saim Yılmaz, kanser cerrahisinde, görüntüleme tekniklerinde, kanserde erken tanı ve tedavide uygulanan yenilikçi kanser tedavileri hakkında bilgi verdi.

Toplantıya aynı zamanda moderatör olarak da katılan ve açılış konuşmasını yapan Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, kanserin kliniklerde tedavi edilerek bitirilen bir hastalık olgusu olmadığını belirterek, "kanser toplumsal bir olgudur. Bizlerin görevi, kliniklerimizden çıkarak bu hastalığı anlatmak, toplumdaki korkuyu yok etmek ve bu hastalıkla nasıl mücadele ederiz stratejisi oluşturmaktır" dedi.

Toplumdaki kanser hastalığının ölümle eş değer tutulduğuna değinerek, bu yaklaşımın çok yanlış olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, 200 çeşit kanser olduğuna işaret ederek tek bir hastalıkla karşı karşıya olmadıklarını belirtti. Birçok kanser türünde yaşam kurtarıcı önlemler olduğuna değinen Prof. Dr. Özdoğan yakın gelecekte ciddi yol katedileceğini vurguladı.

Kanser Önlenebilir!

Türkiye’de yıllık 160-200 bin arası kanser olgusunun ortaya çıktığına değinen Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, “bilinçli bir toplum oluşturabilirsek 70 bin kanseri kliniklere almadan yok edebiliriz. Sigarayı ortadan kaldırarak kansere bağlı ölümlerin diğer 1/3'ünü yok edebiliriz. Sağlıklı beslenerek ve obeziteden korunarak 1/3'lük bir kısmı daha yok edebiliriz” dedi. “Artık birçok kanser erkenden tespit edilip, tedavi edilebiliyor. Birçok hastanede doktorlarımız donanımlı. 10 yıl önce kanser, ölüm demekti. Ancak sağlıklı beslenme, sigara kullanmama ve egzersiz yapma gibi günlük hayatımızda yapacağımız bazı değişikliklerle kanseri yok edebiliriz" diye sözlerini ekledi.

Görüntü yöntemleri ile kanser hücresini tanımlayabildiklerini vurgulayan Prof. Dr. Özdoğan, “öyle kimyasal maddelerle görüntüleme yapıyoruz ki, kanserin türü ve yayılımını en ince ayrıntısına kadar görebiliyoruz” diye ekledi. Kök hücre naklinde devrim yapıldığının altını çizerek kanser ilaçları arttıkça yaşam kaybının azaldığını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerinin destekçisiyiz..

Toplantıya katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kanser gibi toplumu huzursuz eden bir hastalığın tedavisinde önemli gelişmelerin yaşandığına dikkat çekti. Kanserden korunma ve tedavide bireye büyük sorumluluklar düştüğüne değinen Başkan Türel, gündelik hayatta alınabilecek kolay önlemlerle bu hastalığa yakalanma risklerinin azaltılabileceğini ifade etti. Teknolojinin ve Türk hekimlerinin kanseri çaresi bulunan bir hastalık haline dönüştürüyor olduğunu söyleyen Başkan Türel, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu ve benzeri sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek vereceklerinin altını çizdi.

“Artık kapalı cerrahi yöntemi kullanılarak kanser hastasının daha çabuk iyileşmesi ve diğer kanser tedavilerine daha hızlı başlanması sağlanabiliyor!”

Konuşmacı olarak toplantıya katılan Memorial Sağlık Grubu Antalya Genel Cerrahi Bölümü Başkanı Prof.Dr. Alihan Gürkan, kanser cerrahisinde yeni tedaviler hakkında bilgi verdi. Kanserin tek tedavisinin cerrahi olmadığının altını çizen Prof.Dr.Gürkan, gelişmekte olan tedavi yöntemleri ile bundan 15 yıl sonra birçok kanser türünün ameliyat edilmeden de tedavi edilebileceğini vurguladı. Geçmişte, ileri yaştaki hastalarda tolere etmesi güçleştiği için cerrahinin sıkıntı yarattığını ifade eden Prof.Dr.Gürkan, cerrahların, hastane ve yoğun bakım ünitelerindeki doktor sayısının artması ve alt yapı desteği ile artık korkmadan ameliyat yapmasının mümkün olduğunu belirtti.

Laparoskopi olarak adlandırılan kapalı cerrahinin yakın gelecekte açık cerrahinin yerini alacağını belirten Prof. Dr. Alihan Gürkan, “bu yöntemle ameliyat sonrası kanser hastasının daha çabuk iyileşmesi sağlanıyor. Böylece hasta kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavilere daha erken başlatılabiliyor” diye sözlerini ekledi. Kanser tedavilerinin multidisipliner bir anlayışla, uzman doktorlar tarafından durum değerlendirmesi yapılarak gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan ve bu anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Prof.Dr.Gürkan, gelişmiş görüntüleme ve cerrahi yöntemlerle birçok kanser tedavisindeki başarı şansını Amerika ve Avrupa düzeyine çıkarttıklarını söyledi. “Laparoskopi ve robotla cerrahi uygulamaları önümüzdeki yıllarda birçok kanser türünün cerrahisinde rutin uygulanır hale gelecektir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Önümüzdeki on yıl içinde en büyük gelişme nükleer tıp alanında olacak!”

Ardından ikinci konuşmacı olan Medstar Kanser Merkezi Radyoloji ve Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Akın Yıldız, moleküler tedavideki gelişmeler konusunda bilgi verdi. Günümüzde gelişen moleküler görüntüleme yöntemleri ile kanserin yerini tam tespit ederek etkin ve hızlı bir tedavi yöntemi uygulandığını vurgulayan Prof. Dr. Yıldız, bu sayede kanser hücrelerinin yayılımını daha kapsamlı belirlemeye başladıklarını belirtti. Gelecekte kanser tedavisinde, moleküler düzeyde nükleer bir savaş olacağını vurgulayan Prof.Dr. Yıldız, “belki de bu sayede kanserle mücadelede çok daha başarılı olacağız” dedi.

“Kanser tedavisinde tıbbı onkoloji, cerrahi onkoloji ve radyasyon onkolojisinden sonra girişimsel radyoloji de dördüncü temel direk olma yolunda ilerliyor!”

Medstar Kanser Merkezi Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof.Dr. Saim Yılmaz ise, girişimsel radyolojinin 2000’li yıllara kadar kanseri tedavi etmeyen bir alan olduğunu, daha çok kanserin oluşturduğu ikincil problemleri gidererek kanser tedavisine katkı sağladığını belirterek konuşmasına başladı. Son 15 yılda bu durumun değiştiğini belirten Prof.Dr. Yılmaz, “girişimsel radyoloji şimdilerde, kanser tedavisinde nadirde olsa bazı durumlarda tek başına, ama genellikle başka tedavilerle kombine olduğu zaman başarıyı arttıran bir branş” diye vurguladı. Kanserin küçültülmesi ya da tamamen yok edilmesi yanında birden çok kanserli bölgenin yakılması, dondurulması ve yok edilmesi gibi bazı tedavi yöntemleri kullanıldığını anlatan Prof.Dr.Yılmaz, kanseri elektrik vererek öldürmeyi hedefleyen nanoknife yönteminin son yıllarda kullanımındaki artışa dikkat çekti. Prof.Dr. Saim Yılmaz, Memorial Sağlık Grubu olarak nanoknife yöntemi konusunda iki uluslararası radyoloji kongresinden bildiri alanında birincilik ödülü aldıklarının altını da çizdi.

Bunun yanında, üstün özellikli bir anjiyografi cihazı ile uygulanan arteryel tedavilerde damar içine uygulanan ilaç veya radyoaktif maddelerin olumlu sonuçlar verdiğini belirten Prof.Dr.Yılmaz, “Bu işlemler kombine olarak ya da diğer tedavi yöntemleri ile kullanılabilir. Tıbbı onkoloji, cerrahi onkoloji ve radyasyon onkolojisi kanser tedavisinin temel direkleridir. Girişimsel radyololoji de dördüncü temel direk olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.

Kanser hastalığı ile ilgili toplumsal bilinci arttırmak, bu hastalığa karşı oluşan korkuyu yok etmek ve doğru şekilde mücadele etmek için yol gösterici olmak adına “kanser okulu” sosyal sorumluluk projesinde yer alan Antalya yerel yönetimi, Memorial Sağlık Grubu ve halk, toplumsal farkındalık adına bir başarıya daha imza atmış oldu.

Memorial Sağlık Grubu Onkoloji Merkezi Başkanı Prof.Dr. Mustafa Özdoğan, Antalya AKM’de 28-29 Haziran tarihlerinde, Türkiye’de ve Antalya’da ilk defa gerçekleştirilecek olan “Meme Kanseri Hasta Kongresi”nin müjdesini verdi. Türkiye’nin dört bir yanından davet edilmiş, meme kanserine yakalanmış ve tedavi edilerek iyileşmiş hastaların ve Amerika Pittsburg Üniversitesinden hocaların da katılacağı uluslararası kongreye katılımlarınızla bizleri onurlandırmanızı diliyoruz.