Stanford Üniversitesi, sentetik biyopsi teknolojisine dayanan, kanserin yerinin erken tespiti için tasarlanmış yeni bir platform duyurdu.

Earli belirteçleri – diğerlerinden tamamen farklı

Biyoteknoloji endüstrisi, sağkalım oranları belirgin olarak daha yüksek olduğu için, kanserde erken tanı için umut vadeden büyük teknolojik buluşlar geliştirmenin peşindedir. Doktorların kanserin yerini erken bir şekilde tam olarak saptamasına ve böylelikle de tedavi edilebilmesine izin veren yeni bir teknoloji platformu geliştiren bir biyomühendislik firması Earli, 12 Ocak 2021 tarihinde 40 milyon dolar yatırım aldığını açıkladı.

“Bizim vadettiğimiz şey, kanserden etkilenen her bir kişi ve aileler içindir. Erken bir şekilde kanserin yerini saptayarak hastalık tedavi edilebilir, biz istatistikleri değiştirebiliriz ve değiştireceğiz.”

Stanford Üniversitesi’nden lisanslanan bir teknoloji olan Earli, insan vücudunda normal olarak ifade edilmeyen biyobelirteçler üretmek için kansere baskı yapacak genetik yapı kullanan ve sentetik biyopsi olarak adlandırılan bir yeni platform oluşturuyor. Sentetik biyopsi ile kanserin yerinin erken tespit edilmesi, daha kesin tedavilere olanak sağlar.

“Earli platformu, diğer kanseri erken tespit etme yöntemlerinden ve tedavi yaklaşımlarından tam anlamıyla farklıdır. Biz Earli’nin kanserin kitabını sonsuza dek değiştirecek potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz” diyor Khosla Ventures kurucusu Vinod Khosla.

Khosla Venterus da Earli’nin yönetim kuruluna katılacak partneri Justin Kao ekliyor “2020, sıkıştırılmış bir zaman çerçevesinde biyoteknolojinin inanılmaz yenilik ve buluşa yol açabildiğini kanıtladı. Earli, başlangıçtan bu yana iki buçuk yıl içinde klinik deney aşamasına ulaştı – projenin derinliği, Covid-19’un zorluğu ve kansere karşı savaşta şirketin sahip olabileceği potansiyel etki göz önünde bulundurulduğunda dikkat çekici bir zaman dilimidir.”

Earli’nin kurucu ortağı ve CEO’su olan Cyriac Roeding “Bazı dünyanın önde biyoteknoloji yatırımcılarından alınan fon, Earli’nin insan klinik deneylerine başlayacağı bu aşamada ve hastalara yardım etmek için ticarileştirme yolunda, tam da zamanında geliyor” dedi.

Earli erken tanı sistemi nasıl çalışır?

Stanford Üniversitesi sentetik biyopsiyi aykırı bir yaklaşım olarak kullanıyor. Kanser tarafından doğal olarak yayılabilen veya yayılamayan biyobelirteçlere güvenmek yerine, vücut boyunca dağılan, rastgele sağlıklı hücrelere ve ayrıca eğer varsa kanser hücrelerine giren sentetik bir bileşik enjekte edilir. Hazırlanan sentetik biyopsi materyali eğer bir kanser hücresine girerse, bu hücreyi kendini meydana çıkarmak için zorlar, bu da tespiti kolaylaştırır.

Earli’nin kurucu ortağı Dr. David Suhy “Kanser tespitinde iki tür biyopsi kabul görmüştür: geleneksel doku biyopsisi ve likit/sıvı biyopsiler. Likit biyopsiler, hücresiz dolaşan tümör DNA’sındaki dizileme ve metilasyon modelleri, protein biyobelirteçlerin tespiti ya da dolaşımdaki tümör hücrelerinin varlığı aracılığı ile kimyayı kullanarak doğal olarak yayılan biyobelirteçleri araştırır. Tümör küçüldükçe, bu klasik likit biyopsi yöntemiyle kanseri yakalamak zorlaşan bir çözüm haline gelir ve eğer tümörler saptanırsa, görüntülemek ve yerinin tam tespiti için oldukça küçük olabilir ya da geleneksel görüntüleme tümörün iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığını belirleyemez.” dedi.

earli sentetik biyopsi kanser erken tani yeni yontem pet tarama

Earli platformu bu problemi çözmek için tasarlandı. Tespit için kimyasal yerine, belirli bir doku da kötü huylu tümörün tam yerini saptamak için tasarlanmış bir dizi kanserle aktive olan sentetik biyobelirteçler üreten biyoloji kullanır.

Earli klinik çalışma verileri

En önemli son çalışmalar, Earli’nin saptama teknolojisinin yapay olarak uyarılmış kanseri taşıyan farelerden, doğal olarak kendiliğinden oluşan kanseri taşıyan köpeklere kadar ölçeklenebileceğini göstermiştir. Bu sonuçlar büyük öneme sahiptir çünkü köpek çalışma tasarımı 2021 de Earli için gelecek adım olan ilk insan klinik deneylerine oldukça yakın bir benzerlik gösterir.  

Tüm kanserlerin %70’i bugün ileri, yani 3. veya 4. evrede tespit edilir. Kanser belirtileri kendini gösterdiğinde genellikle geç kalınmış olur. 4. evre kanserler için 5 yıllık sağ kalım oranı %25-50 arasındadır. Earli’nin misyonu faz 1 veya faz 2 aşamasında kanser kanıtlarını bulma ve hassas tedavi için yerlerini belirlemektir, ki bu da yıllık bir milyondan fazla hayata katkı sağlamak anlamına gelir.