Geçtiğimiz aylarda “British Journal of Cancer” dergisinde yayınlanan bir makalede; kreatin (bir aminoasit türevi) ve androstenedion (steroid yapıda bir hormon) içeren kas geliştirici destek ürünlerinin testis kanseri riskini %65’e kadar artırabileceği gösterildi.

Birçok farklı türü olan testis kanseri nadir görülmekle birlikte, 15-39 yaş arası erkeklerde en sık görülen kötü huylu tümördür. Ayrıca son 10 yılda testis kanseri teşhisi konan hasta sayısı giderek artmıştır. Testis kanserinin birçok alt türü bulunmaktadır. Yaklaşık %95 oranla en sık görülen türü olan testis germ hücreli tümörü, testis içerisinde sperm üretimini sağlayan germ hücrelerinden kaynaklanan bir tümördür. Nedeni tam olarak aydınlatılamamış olsa da doğumsal ve sonradan kazanılmış birçok etkeni olduğu düşünülmektedir. Testis kanseri ilişkisi olduğu düşünülen etkenlerden biri de kas geliştirici destek ürünleridir.

Kas geliştirici ürünler, vücudun kullandığı aminoasitleri, proteinleri, yağları parçalayarak kas hücrelerine enerji sağlayan kreatini ve birçok hormonu yerine hızlı bir biçimde koyan takviye ürünlerdir. Testis kanseri ile bu destekleyici ürünler arasındaki ilişkiyi sağlayan faktörlerin ne olduğu henüz tam olarak bilinmese de yapılan çalışmalarda, içeriğindeki bazı hormonların farelerde testis kanseri yaptığı, aynı zamanda karaciğer harabiyetine de neden olduğu gösterilmiştir.

Kas geliştirici destek ürünleri ile testis kanseri ilişkisini araştıran ilk çalışma olan ve geçtiğimiz aylarda yayınlanan araştırmada; 18 ve 55 yaş arasında, testis germ hücreli kanser teşhisi konmuş 356 erkek ve testis kanseri tanısı almamış 513 erkek değerlendirilmiştir. Çalışmada araştırmacılar ile katılımcılar arasında birebir görüşmeler sağlanmış ve katılımcılara testis germ hücreli kanseri için risk faktörü sayılabilecek sigara, alkol kullanımı, egzersiz, aile öyküsü, inmemiş testis ve önceden maruz kalınmış testis hasarı gibi etkenler hakkında sorular sorulmuştur. Araştırmacılar aynı zamanda, katılımcıları kas geliştirmeyi destekleyen ürün kullanıp kullanmadıkları yönünde de sorgulamıştır.

Yapılan çalışmaya göre, testis kanseri teşhisi konmuş katılımcıların yaklaşık %20’si bu kas geliştirici destek ürünlerini kullanmaktadır. Analiz sonuçları da kreatin ve protein içeren destekleyici ürünlerin testis germ hücreli kanser riskini anlamlı derecede artırdığını ortaya koymaktadır. Yine bu araştırma göstermiştir ki; destekleyici ürün kullanmaya 25 yaş öncesinde başlayanlarda, iki veya daha fazla farklı tipte ürün kullananlarda veya bu ürünleri 36 aydan daha fazla kullananlarda testis kanseri gelişme riski daha yüksek olmaktadır.

Araştırma ekibi; aradaki ilişkinin büyüklüğü ve gözlemlenen sonuçlar açısından değerlendirmelerde bulunulduğunda, bu ilişki gelecek çalışmalarla onaylanırsa, kas gelişimini destekleyen ürün kullanımının azaltılmasının testis germ hücreli kanser gelişimini önlemede önemli bir koz olabileceği sonucuna varmıştır. İlk çalışma sonuçları kas gelişimini destekleyici ürünlerin testis kanseri etkenlerinden olabileceğini gösterirken testis kanserinin diğer nedenlerinin aydınlatılabilmesi için uluslararası birçok kuruluş çalışmalarına halen devam etmektedir.

Anahtar kelimeler: testis kanseri, kas geliştirme, destek ürünleri, supplements, testis kanseri riski, germ hücreli tümör, kreatin, anabolik steroid