Hızlı Arama
Anasayfa - Radyoterapi

Radyoterapi

Prostat kanseri olan erkekler, Parker ve arkadaşları tarafından Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO) Kongresi 2019'da sunulan RADICALS-RT çalışmasının sonuçlarına göre, cerrahi sonrası radyoterapiden korunabilir. Çalışma, prostat kanseri ameliyatı sonrası radyoterapinin yararlarının yan etkilerden d...
2018 San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu’nda sunulan AMAROS çalışmasının 10 yıllık sonuçlarında erken evre meme kanserinde aksillaya (koltuk altı) uygulanacak minimal cerrahi artı radyoterapinin yeterli olacağı, kapsamlı lenf bezi temizliğinin ilave bir katkı sağlamadığı ortaya kondu. Son yıllard...
Bu yazı, kanser tedavisi sırasında aile bireylerinin radyasyona maruz kalma riskini ve potansiyel olarak zararlı radyoterapi yan ürünleriyle tesadüfi teması sınırlamaya yönelik stratejileri içermektedir. Birçok kanser hastası ve yakınının öncelikli sorularından biridir bu: "Işın tedavim veya çekt...
Meme kanseri tedavisinde radyoterapi, kemoterapi ve cerrahi ile birlikte en yaygın uygulanan 3 tedaviden biridir. Memede radyoterapi çeşitli amaçlarla kullanılır, fakat en yaygın kullanım şekli, meme koruyucu cerrahiden sonra adjuvan (kanserin tekrar etmesini azaltma) amaçlı, memeye ve koltuk altına...
Cerrahi olarak çıkarılabilen mide kanseri tedavisinde, ameliyat sonrası koruyucu amaçlı verilen radyoterapi ve kemoterapi sonuçları karşılaştırıldı ve kemoterapi sonuçları daha iyi bulundu. Günümüzde, erken evre, metastaz yapmamış mide kanserlerinde ameliyat, vazgeçilemez temel onkolojik tedavile...
Onkoloji hastalarının yarıdan fazlası radyoterapi almaktadır. Teşhis, tedavi ve destek bakımındaki gelişmeler her geçen gün kanserde sonuçları iyileştirmektedir. Bu amaçla tedavilerin yan etkilerini ve tedavi süresini kısaltma, yaşam kalitesini artırmak için çalışmalar her geçen gün devam etmektedir...
Bilim tarihi hayranlık verici bilim insanları hikayeleriyle doludur. Marie Curie ise ayrı bir yere sahiptir bilim ve insanlık tarihinde. Bu güzide insan, Nobel Ödülü’nü alan ilk kadın bilim insanı olmanın yanı sıra, bu ödülü iki farklı bilim dalında alan tek kadındır. Marie Sklodowska 7 kasım 1867’...