Anasayfa - Radyoterapi

Radyoterapi

Proton tedavisi nedir? Proton tedavisi (Proton Beam Therapy, PBT), geleneksel radyasyon tedavisinde kullanılan X-ray ışınları yerine yüksek enerjili proton parçacıklarını kullanan bir radyoterapi yöntemdir. Kiklotron adı verilen cihaz sayesinde proton parçacıkları hızlandırılır ve enerji kazandırıl...
Prostat kanseri olan erkekler, Parker ve arkadaşları tarafından Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO) Kongresi 2019'da sunulan RADICALS-RT çalışmasının sonuçlarına göre, cerrahi sonrası radyoterapiden korunabilir. Çalışma, prostat kanseri ameliyatı sonrası radyoterapinin yararlarının yan etkilerden d...
2018 San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu’nda sunulan AMAROS çalışmasının 10 yıllık sonuçlarında erken evre meme kanserinde aksillaya (koltuk altı) uygulanacak minimal cerrahi artı radyoterapinin yeterli olacağı, kapsamlı lenf bezi temizliğinin ilave bir katkı sağlamadığı ortaya kondu. Son yıllard...
Bu yazı, kanser tedavisi sırasında aile bireylerinin radyasyona maruz kalma riskini ve potansiyel olarak zararlı radyoterapi yan ürünleriyle tesadüfi teması sınırlamaya yönelik stratejileri içermektedir. Birçok kanser hastası ve yakınının öncelikli sorularından biridir bu: "Işın tedavim veya çekt...
Meme kanseri tedavisinde radyoterapi, kemoterapi ve cerrahi ile birlikte en yaygın uygulanan 3 tedaviden biridir. Memede radyoterapi çeşitli amaçlarla kullanılır, fakat en yaygın kullanım şekli, meme koruyucu cerrahiden sonra adjuvan (kanserin tekrar etmesini azaltma) amaçlı, memeye ve koltuk altına...
Cerrahi olarak çıkarılabilen mide kanseri tedavisinde, ameliyat sonrası koruyucu amaçlı verilen radyoterapi ve kemoterapi sonuçları karşılaştırıldı ve kemoterapi sonuçları daha iyi bulundu. Günümüzde, erken evre, metastaz yapmamış mide kanserlerinde ameliyat, vazgeçilemez temel onkolojik tedavile...