CyberKnife, milimetrik hassasiyette kanser tedavisine olanak sağlayan robotik radyocerrahi sistemidir. Klasik radyocerrahi metotlarından farklı olarak CyberKnife tedavi süresince görüntüleme ile hedefin yerini belirleme ve kılavuzluk yapan sistemle bilgisayar kontrollü robot sistemini birleştirerek tümörlerin yüksek bir hassasiyetle ışınlanmasını sağlıyor. Normal dokular, radyasyonunun etkilerinden yüksek düzeylerde korunabiliyor.

CyberKnife kullanımı özellikle kafa içi (intrakranial) tümörlerin tedavisi ile anılmaktadır. Bu oluşumlar, beyin metastazları veya beynin primer iyi ve kötü huylu tümörleri olabilir. CyberKnife'ın kullanıldığı ekstrakranial patolojiler ise, baş-boyun kanserleri, akciğer kanserleri, karaciğer kanserleri, pankreas kanseri, yumuşak doku tümörleri, spinal tümörler, prostat kanseri, metastatik kanserler, tekrarlayan kanserlerdir.

CyberKnife radyocerrahi sisteminin avantajları

  • Ağrısız uygulanabilir olması
  • İnvaziv (girişimsel) olmaması
  • Anesteziye ihtiyaç duyulmaması
  • Ayaktan tedavi yöntemi olması
  • Yüksek doğruluk ile tümörü çevreleyen sağlam dokuları ve organları koruması, dolayısı ile yan etki riskinin çok düşük olması
  • Tedavi sırasında herhangi bir şekilde nefes tutmaya gerek olmaması 

Temel olarak CyberKnife, sanayide kullanılan robotlar üzerine yerleştirilmiş olan gelişmiş bir lineer hızlandırıcıdır. Koordinatlar yardımıyla bir hedefin tedavisi anlamına gelen Stereotaktik Radyocerrahi (SRC), üç boyutlu olarak koordinatların belirlenmesini takiben, yüksek dozda uygulanan radyasyonla tümörün tek seansta tamamen harap edilmesi anlamına geliyor. Bu tedavi birden fazla seansta, genellikle 3-5 seans uygulandığında tedavinin adı Stereotaktik Radyoterapi (SRT) olmaktadır.

Tekrarlayan uygulamaya imkan verir

CyberKnife, önceden radyoterapi almış ancak aynı bölgede hastalığı tekrarlamış hastalarda da kullanılıyor. Bu tür tümörlerde ikinci kez uygulama yapılabiliyor.