RapidArc, Volümetrik Yoğunluk Ayarlı Arc Tedavisi (VMAT) anlamına gelmekte olup çok hızlı bir şekilde görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda yoğunluk ayarlı radyoterapi yapabilen bir ışınlama yöntemidir. Bu cihaz ilk kez Ocak 2008 tarihinde ABD'de FDA onayı aldıktan sonra, dünya genelinde iyi onkoloji merkezlerinde yaygın bir şekilde tercih edilmeye başlandı. RapidArc’da tedavi süresi aynı işi yapan diğer cihazlara göre göreceli olarak az olmaktadır. RapidArc’ta 2 dakikanın altında olan görüntü alma süresine 2-3 dakikalık ışınlama süresi de eklenirse toplam 4 dakika gibi bir sürede tüm günlük tedavi sona ermektedir. Cihazın hasta etrafında bir veya daha fazla dairesel olarak dönmesi ile gerçekleştirilen bu teknikte tümörün daha hassas ve yüksek dozda ışınlanması sağlanırken komşu normal dokuların da yüksek oranda korunması sağlanır. Rapidarc’ın yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniğini uygulayabilen diğer cihazlara göre başka bir avantajı da daha az monitör unit vererek radyoterapiye bağlı nadir de olsa gelişebilecek ikincil kanser olasılığını en aza indirgemesidir.

Rapidarc'ın önce çıkan özellikleri

Kendisi de bir lineer hızlandırıcı (LINAC) olan Rapidarc'ın özelliklerini anlatmak için yine son teknoloji ürünü olan diğer lineer hızlandırıcı cihazlarını kısaca tanımak gerekiyor. Son yıllarda radyoterapide standart olarak kullanılan lineer hızlandırıcıların ürettiği x-ışınları, hastalıklı bölgeye belli bir tedavi planlaması dahilinde uygulanıyor.

Klasik radyoterapi cihazlarında hastalar, bu kadar uzun süre hareketsiz yatmakta zorlanıyorlar. Hastaların özellikle tedavinin yan etkileri arttıkça hareketsiz yatmalarında güçlükler yaşanıyor; seans sırasında ağrı ve öksürme nedeniyle organların hareketleri uygulamayı zorlaştırabiliyor. Çocuk hastalarda da aynı durum söz konusu. İşte bu durumlarda Rapidarc, tedavi süresinin kısa olması nedeniyle hastanın konforunu yükseltebiliyor.

Uygulama Nasıl Yapılıyor?

Hasta, cihazın yatak kısmına uzanıyor. Cihazın hareketli kısmı hastanın etrafında dönerken ışınlanma işlemi yapılıyor. Işınlama işlemi, hastanın hareket etmesine fırsat vermeden tamamlanıyor.

Hangi Kanser Türlerinde Kullanılıyor?

Bu teknoloji tüm kanser türlerinde ve radyoterapi uygulanan tüm hastalarda kullanılabiliyor.