Kanserin radyoterapi ile tedavisinde de günümüzde “hedefe yönelik ışınlama” prensibinden hareket edilmektedir. Işın tedavi teknolojilerinde kanserli bölgeye odaklanılarak, sağlıklı hücrelerin en az zarar görmesi ile daha yüksek bir tedavi başarısı sağlanmaktadır.

TrueBeam STx, onkoloji tedavisinde tüm radyoterapi tekniklerini bir arada ve üst düzeyde kullanabilen yeni nesil bir radyoterapi cihazıdır. Hem üç boyutlu tedaviler (3D-CRT), hem yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT), hem de volümetrik ARC tedavileri bir arada yapılabilir. Aynı zamanda sterotaktik beden radyoterapisine (SBRT) de olanak sağlayan cihaz, radyoterapinin en geniş spektrumlu tedavi imkanı sağlayan aracıdır.

Cihaz, özellikle sterotaktik özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Sterotaktik radyoterapi yöntemlerinde tek veya birkaç seansta yüksek dozda ışın uygulanmaktadır.

Hedeflenmiş ışınlama teknolojisi

Kanser tedavisinde en yeni jenerasyon ışın tedavi teknolojisi olan TrueBeam STx, Radyasyon Onkolojisinde vücudun her noktasındaki tümörün ışınlanmasında kullanılmaktadır. Geçmişte bu alanda adını duyuran Gama Knife ve Cyber Knife sistemlerine göre hastaya çok önemli ayrıcalıklar sunabilen TrueBeam STx, radyoterapi ve radyocerrahiyi bir arada gerçekleştirebilme özeliklere sahiptir. Gama Knife yalnızca kafa içi tümörlerinde ışınlama yapabilirken, Truebeam STx kafa içi ile birlikte vücuttaki tüm tümörler için kullanılmaktadır. Cyber Knife ise vücudun bütün bölgesine uygulanabilmekte ancak büyük tümörlerde etkin bir ışınlama yapma özelliği bulunmamaktadır. Truebeam STx teknolojisi, vücudun her bölgesinde görülebilen büyük tümörlerde de etkin bir ışınlama özelliğine sahiptir.

Sistem; robotik görüntüleme, otomatik hasta konumlandırma, hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik olarak senkronize etmek için tamamen yeniden yapılanmış bir kontrol özellikleri ile birçok teknik yeniliği kullanır. Genellikle ulaşılması güç bölgelerdeki tümörlerin tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. TrueBeam STx’i benzer teknolojilerden farklı kılan ise, yüksek doz hızına çıkma yeteneği sayesinde, daha yüksek dozu çok daha kısa sürede verebilmesi ve bu yönüyle de seans, süre ve sayısını önemli ölçüde azaltan yüksek performanslı tedavi süreçleri sağlamasıdır.

Tümörü saptama ve ışınlama özelliği

TrueBeam; tümörü hedefleyen, nokta atış ve tümörü takip edebilme özelliği sayesinde milimetrik ışınlama yapabilen bir sistemi ile radyoterapi gerektiren tüm kanser türlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Tedavi cihazının en büyük özelliği tedavi öncesi ve sırasında alınan 3 boyutlu görüntülerle tümörün yerini saptamak ve ışınların devamlı tümörü hedeflemelerine imkan sağlamaktır. Tümörler genellikle düzgün şekilli değildir. TrueBeam STx, ışınları şekillendirerek tümörün şekline uydurur ve böylece tümörün etrafındaki sağlam dokunun daha az doz almasını sağlar.

Tedavi ile eş zamanlı görüntüleme sistemi

TrueBeam STx, solunum takip sistemi sayesinde özellikle akciğer, meme, prostat ve spinal bölge kanserlerinin tedavisinde büyük fark yaratmaktadır. Hasta etrafında sürekli dönerek verdiği doz ile görüntülemeyi senkronize ederek ve tümör hareketini göz önüne alarak telafi eden ‘‘Gated’’ RapidArc teknolojisini de olanaklı kılmaktadır. Sistemin bir özelliği de tedavi ile eş zamanlı görüntüleme sayesinde, ışının tümörü tam olarak hedef alıp almadığı kontrol edebilir olmasıdır. İyi ve kötü huylu beyin tümörlerinde, Akustik Nörinoma, Kavernoma, Hipoz Adenomaları, Meningioma, Karaciğer Tümörleri / Metastazları, Akciğer Tümörleri / Metastazları, Kraniofarengioma, Pediyatrik Beyin Tümörleri, Gliomalar, Prostat Kanseri, Spinal Tümör / Metastazlar Trigeminal Nevralji, Adrenal Metastazlar, Pankreas Tümörleri, Baş - Boyun Kanserleri ve Oligometastazların tedavisinde kullanılmaktadır.

Aynı anda radyoterapi ve radyocerrahi uygulaması

TrueBeam STx cihazı, radyoterapi ve radyocerrahiyi aynı platformda gerçekleştirmesi ile diğer radyoterapi cihazlarına üstünlük sağlayan özelliğe sahiptir. TrueBeam, odaksal radyoterapi olarak adlandırılan radyocerrahi özelliği sayesinde, 3 santimetreden küçük tümörlerin yok edilmesine yönelik tedavi gerçekleştirmektedir. Radyocerrahi bazı tümörlerde cerrahiye alternatif olarak uygulanmaktadır.

Kısa tedavi süresi

TrueBeam STx teknolojisi tedavi sürelerini kısaltarak hastaya daha fazla rahatlık sunar ve çok kısa sürede yaptığı doz gönderimi sırasında tümör hareketlerine daha az zaman bırakarak daha isabetli ışınlama sağlar. Normalde 10-15 dakika süren yoğunluk ayarlı radyoterapi tedavisi 5 dakikadan az zamanda yapılabilmektedir. 40 dakikadan 2 saate kadar süren kompleks bir radyocerrahi uygulaması da 5 ila 20 dakikada tamamlanabilir.