Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran yeni bir araştırma sonrası, insanların sağlıksız sonuçlardan korkmadan, kırmızı et yemeye devam edebileceğini öne süren haberler yapıldı. Peki bu bulguları nasıl yorumlamalıyız?

Şimdiye kadar çok sayıda çalışma, işlenmiş veya işlenmemiş kırmızı eti tüketmenin, yüksek bir kanser riski, kardiyovasküler problemler ve erken ölüm ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.

Bu ve benzeri kanıtlara dayanarak, bireylerin kırmızı et alımlarını mümkün olduğunca azaltmalarını öneren sağlık rehberleri yayınlandı.

Bununla birlikte 1 Ekim 2019'da tıbbın önde gelen bilimsel dergilerinden biri olan Annals of Internal Medicine'da, dünya çapında manşetlere giren bir makale yayımlandı; bulgular kırmızı etin sağlık üzerinde önceden düşünüldüğü kadar zararlı bir etkiye sahip olmayacağını öne sürüyor.

Beslenme önerileri konsorsiyomu (NutriRECS ) araştırmacıları, kırmızı et tüketimi ile olumsuz sağlık sonuçları arasındaki mevcut kanıtları çeşitli nedenlerle yeniden değerlendirmeye ihtiyaç duyduklarını açıkladılar.

Yapılan 12 randomize kontrollü çalışmada haftalık yedi porsiyondan üçe düşen et tüketimindeki azalmanın kanser, diyabet veya kalp hastalığı riskini azaltmada istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna vardılar.

Bu çalışma NutriRECS kılavuzunda genel mortalite, kalp sağlığı ve kanser dahil olmak üzere çeşitli veri kaynaklarını ve sağlık sonuçlarını dikkate alan dört sistematik incelemeye dayanmaktadır.

Amerikan Kanser Derneği (ACS) sözcüsü bu durumu, riskin kanıtlanmasına rağmen kasksız şekilde bisiklet sürmenin güvenli olduğunun söylenmesine benzetti.

14 üyeli uluslararası konsorsiyum tarafından geliştirilen diyet rehberine göre çoğu yetişkinin işlenmiş ve işlenmemiş kırmızı et tüketmesi, uzun vadede çok az sağlık riski yaratıyor. Sonuç, sadece haftada bir kırmızı ve işlenmiş et porsiyonu öneren ABD’nin belirlediği kurallara aykırı.

Halifax Dalhousie Üniversitesi'nde epidemiyoloji ve toplum sağlığı profesörü Bradley C. Johnston, "Bunların temelinde, çoğu insanın kırmızı et veya işlenmiş et tüketimini azaltmaları gerekmediği konusunda zayıf bir öneride bulunduk, kırmızı et veya işlenmiş et yemenin kansere, diyabete veya kalp hastalığına yol açtığını kesin olarak söyleyemeyiz" dedi.

Yazarlar kırmızı etin sağlık üzerinde herhangi bir düzeyde etkiye sahip olup olmadığı belli değilse, 18 yaş ve üstü kırmızı et yiyen yetişkinlerin kırmızı et yemeyi seviyorlarsa, vazgeçmeleri konusunda ısrar etmenin çok az bir getirisi olduğu sonucuna vardılar.

Sonuç olarak bu çalışma, "yoğun" kırmızı et veya işlenmiş et tüketmeyi tamamen aklamamaktadır, bununla birlikte kırmızı et tüketmenin sigara veya alkol kadar net zararlı olmadığı da açıktır.