British Journal of Dermatology’de (İngiliz Dermatoloji Dergisi) yayımlanan bir çalışmaya göre; sağ koldaki ben sayısı melanom cilt kanseri riski açısından tüm vücut ben sayısıyla paralellik göstermekte ve melanom riski hakkında fikir vermektedir.

Melanom, deriye rengini veren melanosit adı verilen hücrelerde başlayan bir cilt kanseri türüdür. Cilt kanserlerinin yaklaşık %5’ ini oluşturmasına rağmen en fazla yaşam kaybına neden olan cilt kanseri türüdür. Melanom, erken evrelerde saptandığında tutulan cilt bölgesinin cerrahi olarak çıkarılmasıyla %90’ın üzerinde tedavi sağlanabilirken; ileri evre melanomlarda 5 yıllık sağ kalım oranları cerrahi ve tıbbi tedavilerdeki tüm gelişmelere rağmen tatminkar değildir. Bu noktada melanomların erken teşhisi büyük önem taşımaktadır.

Tüm melanomların yaklaşık yarısı önceden mevcut olan, halk arasında “ben” olarak bilinen nevüslerden gelişmektedir. Ekstra her bir benin melanom cilt kanseri riskini %2-4 artırdığı tahmin edilmektedir. Bu yüzden melanomların erken teşhisi adına, mevcut benlerin takibi önem taşımaktadır. Benlerden gelişen melanomlar; benlerde renk, şekil veya boyut değişikliğiyle kendini göstermektedir. Ancak hekim tarafından değerlendirilip kişi tarafından takip edilmediğinde bu değişimler çoğunlukla fark edilmemektedir. Gerek kişi tarafından önemsenmemesi, gerekse hekim açısından fazla zaman alması nedeniyle melanom riski açısından tüm vücuda bakılıp benlerin sayılması da pek makul değildir. British Journal of Dermatology’de (İngiliz Dermatoloji Dergisi) yayımlanan bir çalışmaya göre; sağ koldaki ben sayısı, tüm vücut ben sayısıyla paralellik göstermekte ve melanom cilt kanseri riski açısından fikir vermektedir.

İkiz bireyler arasında yapılan çalışmada; toplam 3694 kadın değerlendirilmiştir. Kişilerin vücutlarındaki toplam benler ile 17 ayrı vücut bölgesindeki benlerin ilişkisi değerlendirildiğinde, sağ koldaki benlerin vücuttaki toplam ben sayısıyla güçlü bir paralellik gösterdiği görülmüştür. Sonuçta; sağ kolda bulunan 11 ve üzerindeki benin, 5 kat daha fazla melanom riskini işaret ettiği görülmüştür.

Melanomun erkeklerde en sık gövdede, kadınlarda en sık bacaklarda başladığını; yani bu sonuçların sadece kollara bakılması anlamına gelmediğini de belirtmek gerekir. Vücudunda benleri olan, özellikle de çok sayıda benleri olan herkesin takıntı haline getirmeden, zaman zaman benlerini kontrol ederek boyut, şekil, renk değişikliği olduğunda hekimlerine başvurmaları son derece önemlidir.