Ulusal Kanser Enstitüsü Dergisi’nde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, mikroRNA olarak bilinen DNA parçasının kandaki seviyesi, kolorektal kanser hastalığının seyrinde ve erken tanısında biyobelirteç olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan son verilere göre, dünyada yaklaşık 1 milyon kolorektal kanser vakası teşhis edilmekte, bu oranın yarısı yaşamsal risk taşımaktadır. Araştırmacılar, böylesine risk taşıyan bir kanser türünün tedavi edilebilir durumdayken yani erken evrede belirlenebilmesi için yeni metotlar geliştirmek adına yoğun çabalar harcamaktadır.

miR21 ve miR31’in (diğer bir mikroRNA) tümör baskılayıcı bir gen olduğu bilinse de, kolorektal kanserde biyobelirteç olarak potansiyel duruşu henüz belirlenmemiştir. Araştırmada, bu her iki mikroRNA’yı değerlendirmek için kolorektal kanser veya polip olan 12 hastadan ve kontrol grubunda olan (kolorektal kanser veya polip olmayan) 12 kişiden kan örnekleri alınmıştır. miR-21’in kolorektal kanserin hücre çizgisinde var olduğu sonucuna varılarak, kolorektal kanser hastaları için bir miRNA serum örneği hazırlanmıştır.

Araştırmanın doğrulanması için miRNA serum örneği, 186 kolorektal kanser hastası, 60 ameliyat sonrası kolorektal kanser hastası, 43 ileri evre adenom hasta ve kontrol grubundan 53 kişiye uygulanmıştır. Kolorektal kanser dokusunda 166 eşleşme sonucu miR-21 analiz edilmiştir. Polip veya kolorektal kanser olan hastalarda miR-21 seviyesi önemli ölçüde yükselmiş, cerrahi müdahale sonrası ise bu oran düşüş göstermiştir. Kolorektal kanser veya polip olan hastalara nazaran kontrol grubunda kanda miR-21 seviyesinin farklılık gösterdiği ayrıca tespit edilmiştir. Toplamda, kolorektal kanser olan hastaların %92’sinde, ileri evre polip olan hastaların %82’sinde, kanda miR-21 seviyesi belirlenmiş; tümör büyüklüğü, uzak yayılma alanı ve yaşamsal risk ile miR-21 seviyesinin yükselmesi arasındaki ilişki kanıtlanmıştır.

Yapılan araştırma sonucu elde edilen veriler doğrultusunda, miR-21’in kolorektal kanser hastalığının seyrinde ve erken tanısında biyobelirteç olabilecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır. Kolonoskopi, şimdilerde kolorektal kanser taramasında hastaların sadece yarısından azında standart niteliğindedir. Basit bir kan testi bile, tarama testinin sonucunu değiştirerek, daha birçok kolorektal kanser hastasına fayda sağlayabilir. miR-21’in bu kanser türü için biyobelirteç niteliği taşıyıp taşımadığı değerlendirilmekte, araştırmalar devam etmektedir.