Kondromlar, olgun hiyalin kıkırdaktan oluşan benign (iyi huylu) tümörlerdir. Genel olarak sınırlı bir büyüme potansiyeline sahiptirler ve bölgesel olarak agresif değildirler. Bu tümörler, kemiğin medullar kanalında (iç kısmında) meydana geldiklerinde enkondrom olarak adlandırılırlar; kemik yüzeyinde/dışında meydana geldiklerinde periosteal veya jukstakortikal kondrom olarak adlandırılırlar. Kondromlar ayrıca tendonların sinovyal kılıflarından veya yetişkinlerin el ve ayaklarındaki tendonlara bitişik yumuşak dokulardan da oluşabilir; bu gibi durumlarda, yumuşak doku veya sinovyal kondrom olarak adlandırılır. Yazımız yumuşak doku kondromu hakkındadır.

Yumuşak doku kondromu nedir?

 • Yumuşak doku kondromu çok nadir görülen, yavaş ilerleyen, iyi huylu bir tümördür. Özellikle el ve ayaklarda görülme eğilimine sahiptir. Bazen sinoviyal kist veya sinovyal sarkom gibi daha ciddi bir durum olarak yanlış teşhis edilebilir. Ayrıca, kondrosarkomları taklit eden endişe verici radyolojik ve histolojik özellikler sergileyebilir.
 • En çok orta yaşlı bireylerde görülür. Ağrısız tümörler, küçük, tek topaklar şeklinde eklem ve tendonların çevresinde görünürler. En yaygın bölgeler; parmaklar, ardından uzuvlar, baş ve boyun bölgesidir.
 • Rahatsızlık veriyorsa basit bir cerrahi yöntemle çıkarılabilir.

Kimlerde yumuşak doku kondromu görülür? (Yaş ve cinsiyet dağılımı)

 • Yumuşak Doku Kondromları çoğunlukla orta yaşlarda görülür (30-60 yaş arası); nadiren diğer yaşlarda da görülür.
 • Erkeklerde hafif bir yatkınlık vardır, ancak bilinen etnik / ırksal bir yatkınlık yoktur.

Yumuşak doku kondromunun risk faktörleri ve nedenleri nelerdir?

Yumuşak doku kondromunun risk faktörleri şimdilik bilinmemektedir. Bir risk faktörüne sahip olmak kişinin bu hastalığa kesin yakalanacağı anlamına gelmediğini belirtmek önemlidir. Bir risk faktörü, bu riske sahip olmayan bireye kıyasla hastalığa yakalanma şansını arttırır. Aynı şekilde, bir risk faktörüne sahip olmamanız, bu hastalığa yakalanmayacağınız anlamına da gelmez. Risk faktörlerinin sağlık uzmanınızla etkisini tartışmak önemlidir.

Nedeni tam olarak bilinemese de kökenin sinovyal doku (eklemlerin hareketini sağlayan eklem arası sıvı) olduğu veya anormal doku dönüşümleri gibi gelişimsel bozukluklar olabileceği düşünülmektedir.

Yumuşak doku kondromunun belirtileri ve bulguları nelerdir?

 • Kondromun neden olduğu belirti ve şikayetler tümörün konumuna göre değişir; çoğu kondrom herhangi bir belirti ve bulguya yol açmaz.
 • İyi huylu nodüller yavaşça büyüyebilir ve genel olarak ağrısız tümör kitlesi olarak görünürler.
 • Eklemlere yakın olurlarsa, hareketi sınırlayabilir ve rahatsızlığa da neden olabilirler.
 • Yumuşak doku kondromu genellikle parmaklarda (neredeyse% 80'i), bileklerde, ellerde ve ayaklarda oluşur. Diğer bölgeler; üst gövde, baş ve boyun bölgesidir.
 • Deride, mide bağırsak (gastrointestinal) sistemde, fallop tüpü ve beyinde nadir görülen kondrom örnekleri olabilir.

Yumuşak doku kondromu nasıl teşhis edilir?

 • Hastanın tıbbi öyküsü değerlendirilirken muayene edilir.
 • Tümörün X-ray (düz röntgen) çalışması yapılır.
 • Gerekirse eMaR taraması ve
 • İleri incelemeye karar verilirse biyopsi alınarak kesin tanı konulur.
yumuşak doku kondromu örneği tanı teşhis

Yukarıdaki şekilde 34 yaşında bir erkeğin elinde 3. ve 4. parmaklar arasında kondroma görülmektedir.

Yumuşak doku kondromunun diğer benzer kıkırdak veya kemikle ilişkili tümörlerden ayırt edilmesi zordur. Fakat malign (kötü huylu) tümörden ayırt etmek çok önemli ve gereklidir. Bu, tümör için uygun tedavi planlanmasına yarayan önemli bir adımdır.

Birçok klinik durum buna benzer belirtiler ve semptomlara (şikayet) sahip olabilir. Yukarıda sayılan görüntüleme ve patolojik inceleme ile kesin tanıya ulaşılabilir.

- Kanserde kullanılan görüntüleme (radyoloji) testleri nelerdir?

Yumuşak doku kondromunun olası komplikasyonları (yol açacağı sorunlar) nelerdir?

 • Derinde oluşmuş tümörler (vücutta dokuya gömülü), dokuları ve organları sıkıştırarak (tümörün kitle etkisi) problem oluşturabilirler.
 • Ameliyatı sırasında yakın komşuluk içinde olduğu sinirlere, kan damarlarına ve çevresindeki yapılara dikkat edilmelidir.

Yumuşak doku kondromu nasıl tedavi edilir?

 • Herhangi bir şikayete yol açmıyorsa, ameliyattan başka önlemler alınır. Fakat düzenli takiplerin sürdürülmesi gerekmektedir. Ağrı varsa ağrı kesici ilaçlar kullanılır.
 • Tüm lezyonun geniş cerrahiyle çıkarılması standart tedavi şeklidir. Lezyon tamamen çıkarılamaz ise, tekrarlayabilir.
 • Yumuşak doku kondromlarını tedavi etmek için bölgesel olarak steroid, kemoterapi, radyasyon tedavisi ve invaziv prosedürlerininin herhangi bir kombinasyonu da kullanılabilir.
 • İyi huylu bu tümör kolay erişilemeyen bir yerde olduğunda veya ameliyat için uygun değilse; girişimsel/invaziv olmayan yöntemler tercih edilir. Bu ayrıca, özellikle yüz ve boyun bölgesinde bulunan tümörlerde, cerrahi sonrası plastik cerrahi müdahalesinin gerekliliğini de azaltır.
 • Ameliyat sonrası cerrahi yara iyileşene kadar fiziksel hareketi azaltmak önemlidir. Yumuşak doku kondromunda nüks (tekrar) riski, tümörün cerrahi olarak çıkarılmasından sonra % 15-20 seviyesindedir. Bu nedenle, düzenli takip gereklidir.