Genetik testler BRCA genindeki mutasyonların varlığını tespit etme amacıyla kullanılır ve ABD’deki araştırmacılara göre, meme kanserli kadınların sadece BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki mutasyonları tespit eden testlerin kullanımı azalmış ve çoklu gen testlerinin kullanımı artmıştır. Bazı araştırmacılar çoklu gen testlerinin, klinik önemi belirsiz olan genetik mutasyonların, profilaktik mastektomi (yani ileride olabilecek kanser ihtimaline karşı iki memenin ameliyatla alınması) yapılması gereken kadınlarda kullanılıp kullanılamayacağını merak ettiler. Çalışmada görüldü ki, daha çok genin test edilmesi, profilaktik (koruyucu) mastektomi oranlarını artırmıyordu. - Angelina Jolie neden iki memesini birden aldırdı? Araştırmalar, çoklu gen panel testlerinin hastalar için klinik olarak yararlı bilgiler sağlayabileceğini ve giderek daha fazla kabul edildiğini gösteriyor. Genel olarak çalışmada, çoklu gen testlerinin, sadece BRCA1 ve BRCA2'nin değerlendirildiği kalıtsal meme kanseri testlerine göre, genetik çeşitliliğe dair yaklaşık iki kat daha fazla bilgi verici ve tanımlayıcı olduğu bulundu. Bununla birlikte, yeni nesil çoklu gen testleri, artık daha kısa sürede sonuç vermektedir; böylece, BRCA mutasyonunu değerlendirmek artık her zaman ameliyattan sonrasına kalmak zorunda değildir. - Ailesel, Kalıtsal ve Sporadik: Kanserde sıklıkla karıştırılan kavramlar

Genetik testler tüm kanser hastaları için standartlaşacak mı?

Genel olarak, çoklu gen panel testleri klinik olarak daha faydalı sonuçlar veriyor ve hızla standartlaşıyor. Yeni tanı alan meme kanserli kadınlar, doktorlarına genetik test için uygun olup olmadıklarını sormalılar. - Kimler kalıtsal meme kanseri için genetik test yaptırmalı? Çoklu gen panel testleri, hasta ile birlikte aile üyeleri hakkında, kalıtsal mutasyon taşıyıcılarını da daha fazla tespit etme şansı sunmaktadır. Bu çok önemlidir çünkü akrabalarda genetik olarak hedeflenmiş, birincil kanser önleme imkanı sunmaktadır. Araştırmacılar, 2013-2015 yılları arasında evre-0 ila evre-2 arasında meme kanseri teşhisi konmuş 5.000'den fazla kadına bir anket ile genetik test yaptırıp yapmadıklarını ve yaptırdılarsa ne tür testler olduğunu sordular. Kadınların sadece dörtte birinin herhangi bir genetik test yaptırdığını tespit ettiler. Bu sayı iki yıllık dönemde sabit kaldı. Bununla birlikte, çoklu gen panel testi yaptıranların oranı 2013'ün ilk yarısında test edilenlerin yaklaşık %26’sı iken 2015'in ortalarında %66'ya yükseldi. Aynı dönemde sadece BRCA testi yapan kadınların oranı ise %74'ten yüzde 34'e düştü. Bununla birlikte genetik testler daha kapsamlı ve daha ucuz hale geldikçe, genetik danışman işgücü açısından önemli bir eksik ortaya çıktı. Daha fazla klinik genetik danışmana ihtiyaç vardır ve bunlar kanser bakımına dahil edilmelidir. Ayrıca, uygun hastalara zamanında genetik danışmanlık hizmeti sağlayabilen sistemi kurmuş hastanelere ihtiyaç vardır. * - Kalıtsal olmayan meme kanserlerinde sağlıklı olan diğer memenin ameliyat edilmesi, gereksiz olduğu kadar maliyetli ve yaşam kalitesini düşürücüdür - Meme kanseri tedavisinde yenilikler - 2017 ve 2018