Duktal karsinoma in situ (DCİS), memenin süt kanallarını döşeyen hücrelerin anormalleşmeye başlamasıdır ve meme kanserinin çok erken bir evresidir. Eğer memenizden yapılan biyopsi sonucu duktal karsinoma in situ olarak raporlanmışsa bunun anlamı, meme kanallarınızdaki bazı hücrelerin kanserli hücrelere dönüşmeye başlamasıdır. DCİS’te temel tedavi ameliyattır ve bu ameliyatta bir miktar normal çevre doku ile birlikte tümör çıkarılır. Bu meme kanseri cerrahisi “geniş-bölgesel eksizyon” veya “lumpektomi” olarak adlandırılır.

Kanser alanında en değerli çalışmaların sunulduğu son ASCO toplantısının dikkat çeken çalışmalarından biri de JAMA Surgery’de yayımlanan ve büyük yankı uyandıran bu konudaki bir çalışmadır. Bu çalışmaya göre, düşük-gradlı DCİS’ler cerrahi yapılmaksızın takip edilebilir.

Bu çalışmada düşük-gradlı DCİS için, cerrahi ile yıllık mamografi takibi kıyaslanmıştır.

DCİS yüksek, orta ve düşük grad olarak sınıflanabilir. Yüksek-gradlı tümörler daha hızlı çoğalma, tedavi sonrası daha sık yineleme eğilimindedir ve klasik meme kanserine (invaziv duktal karsinom) dönüşmeye daha meyillidir.

DCİS tedavisi için doktorları genel yaklaşımı, tespit edildiğinde ameliyatla çıkarılmasını önermektir. Mevcut çalışmada ameliyat olan ya da ameliyat olmadan yıllık mamagrafi ile takip edilen 57,222 DCİS’li hasta 10 yıl boyunca takip edilmiştir. Çalışmanın en önemli sonucu, düşük-gradlı tümöre sahip olan hastalara ameliyat yapmanın ek bir sağkalım faydası sağlamadığı olmuştur.

Sonuç olarak, bu çalışmanın sonuçları klinik pratiğimizi değiştirecek niteliktedir. Düşük-gradlı DCİS için cerrahi uygulamak, orta ve yüksek-gradlı DCİS’lere kıyasla daha az fayda sağlamaktadır. Bununla birlikte, düşük-gradlı DCİS tedavisinde aktif takibin fizibilitesini incelenmesi için ileriye dönük klinik çalışmalar gereklidir.