Meme kanseri üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen kanserdir. Günümüzde erken tanı ve gelişmiş tedavi yöntemleri sayesinde uzun yaşam sürelerine ulaşabilmektedir.

Erken tanı konmuş, meme kanseri ameliyatı ile tümörü çıkarılmış ve koruyucu tedavilerini almış takip altındaki hastalarımız normal yaşamlarına devam etseler de hamile kalırsam hastalığım acaba tekrar eder mi sorusu hep karşımıza çıkar.

Yeni tanı konmuş genç meme kanserli hastaların % 50’si çocuk doğurmak istese de ancak %10’unun hastalık tekrar eder mi korkusuyla tedavi bitimi gebe kalmaya cesaret edebildiğini biliyoruz.

Biz onkologlar için de çekince konusu olan bu durum Amerikan Kanser Kongresi ASCO’da sunulan bir bildiri ile netlik kazandı.

Çalışma

1207 meme kanseri hastasının alındığı çalışmada 333 hasta gebe kalırken 874 hasta gebelik planlamamış. Çalışmaya alınan hastaların %57’i kadınlık hormonuna duyarlı tip. %40’ı koltuk altı lenf bezlerine metastaz yapmış veya büyük tümörü olan yüksek risk faktörlerine sahip meme kanserli hastalar. Ortalama hastalık tanısı konduktan 2.4 yıl sonra gebelik planlanmış. Hastalar 10 yıl takip edilmiş.

Çalışmanın sonucunda erken evre meme kanseri tanısı konan ve tedavilerden sonra gebeliğini tamamlayıp takibe alınan hastalarda hastalığın tekrarlama ihtimalinde ve kansere bağlı yaşam kaybı riskinde gebe kalmayanlara göre herhangi bir farklılık olmadığı ortaya konmuş.

Özellikle kadınlık hormonuna bağlı meme kanserinde gebelikle artan östrojenin kanseri tetiklemediği diğer meme kanser tipleriyle aynı seyrettiği gösterildi.

Farklı olarak kadınlık hormonuna bağlı olmayan meme kanserinde gebeliğin ölüm riskini %42 oranında azalttığı gösterilmiş. Bu dikkat çekici durum, bağışıklık sistemi veya kadınlık hormonlarının koruyucu etkisine bağlı olabilse de ek araştırmalara ihtiyaç olduğu kanısındayız.

Çalışmanın sonuçları hem biz onkologlar için hem de hastalarımız için heyecan verici olsa da çalışma ayrıntılı sonuçlarıyla yayınlandığı zaman tekrar değerlendirmek uygun olacaktır.