Amerikan Klinik Onkoloji Derneği olarak bilinen ASCO, 1964 yılında 7 onkoloğun bir araya gelmesiyle kurulmuştur. O zamanki ekibin ve günümüzdeki 40 binden fazla ASCO üyesinin amacı kanser hastalarına daha iyi tedavi olanakları sunmaktır.

50 yılı aşkın bir süre içinde ASCO ve üyeleri onkolojide devrim niteliğinde ilerlemeler kaydetmiştir. Eskiden sadece birkaç tane olan kanser ilaçlarının sayısı günümüzde 170’in üzerine çıkmıştır. Hastaların yaşam süreleri uzamış ve yaşam kaliteleri yükselmiştir. Bununla birlikte teşhis ve tedavisinde güçlük çekilen kanserler hâlâ mevcuttur. Önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni çalışmalar pek çok kanser hastasına umut olacaktır.

Her yıl haziran ayının ilk haftası, dünya çapındaki tüm onkologların gözü, ASCO’nun yıllık kongresine çevrilir. 40 bini aşkın katılımcısıyla – bu yıl 44 bin katılımcı kayıt olmuştur – bu toplantı dünyadaki en geniş çaplı onkoloji toplantısıdır. ASCO’ya katılımın yarıdan fazlası Amerika’dan olmakla birlikte; Almanya, Japonya, Fransa, İngiltere, Çin, Kanada, Brezilya, İspanya, İsviçre ve Türkiye gibi pek çok ülkeden de yoğun bir katılım gerçekleşmektedir. Bu toplantıda ortaya konan bazı klinik sonuçlar, güncel uygulamaları bir gecede değiştirebilecek niteliktedir.

Henüz ASCO Kongresi başlamadı, fakat sunulacak çalışmaların özetleri yayımlandı. Dikkat çekecek çalışmaları sizler için derledik:

- Bu çalışmalardan bir tanesi, çeşitli kanserlerin tedavisinde sıkça kullanılan bir ilaç olan kapesitabin (piyasada Xeloda, Xeltabin ve Kapeda isimleri ile bulunmakta) adlı kemoterapi ilacı ile ilgili. Kapesitabin ağızdan hap şeklinde alınan bir kemoterapi ilacıdır. BILCAP adlı çalışmanın sonuçlarına göre, kapesitabin, safra yolları kanseri tedavisinde ameliyattan sonra 6 ay boyunca adjuvan (koruyucu) tedavi olarak kullanıldığında, yaşam sürelerinin 36 aydan 51 aya kadar çıkarmakta.

- Kolon kanserinde IDEA çalışması: 3. evre kolon (kalın bağırsak) kanserli hastaları ilgilendiren bu çalışmada, ameliyat sonrası hastalığın tekrarlama ihtimalini azaltmak için rutin olarak kullanılan temel kemoterapi ilacı Oksaliplatin’in 3 ya da 6 ay kullanıldığında ortaya çıkan sonuçları karşılaştırılacak.

- Yüksek riskli, metastatik, daha önce hormonal tedavi almamış prostat kanserinde LATITUDE çalışması: Bu çalışmada Abirateron ’un (piyasa ismi Zytiga), mevcut kullanımından daha önceki bir zamanda, yani hormonal tedaviye direnç gelişmeden kullanılmaya başlanması incelenecek (örneği ilk basamakta androjen baskılayıcı tedavi ile birlikte).

- DNA tamir mekanizması baskılayıcı – PARP inhibitörü – Olaparib (piyasa ismi Lynparza) tedavisi ile normal kemoterapi tedavisini karşılaştıran OlympiAD çalışması. Bu çalışmada bahsi geçen ilaç, HER2 negatif 4. evre meme kanseri hastaları ve doğuştan/kalıtsal BRCA mutasyonu taşıyan hastalar üzerinde denenmiş.

Dikkat çeken diğer üç çalışmada, hastalığı farklı aşamalarda (evre) olan kanser hastalarına yapılan psikolojik destek uygulamaları değerlendirilmiş. Bu çalışmaların başlıkları şunlardır:

- Korkunu Yen çalışması. Bu çalışma, “rekürrens”, “nüks” veya “relaps” olarak çeşitli şekillerde ifade edilen tedavi sonrası hastalık tekrarı hakkında. Çalışmada tedavi sonrası kanserin tekrar etmesi korkusunun dereceleri değerlendiriyor.

- CALM - Kanserle Başa Çıkma ve Anlamlı Bir Hayat - çalışması

- STREAM çalışması. Bu çalışma, kanser tanısı yeni konmuş hastalarla internet üzerinden yapılan bir stres yönetimi uygulaması ile ilgili.

ASCO 2017’nin dikkat çekecek başlıklarından biri de malign mezotelyoma (akciğer zarı kanseri) tedavisinde yeni yaklaşımlar. Mezotelyoma genellikle uzun süreli asbeste maruz kalma sonucunda ortaya çıkan bir hastalık ve ülkemiz de dünya genelinde bu hastalığın sık gözüktüğü ülkeler arasında. Bu hastalığın tedavisi oldukça zorlayıcı olabiliyor. Kongrede mezotelyoma tedavisinde immünoterapi ilaçları ve nintedanib gibi yeni ajanların kullanım sonuçları sunulacak.

Yarından itibaren ASCO’da bildirilen tüm yeni tedavileri OncoTrust ekibi olarak yakından izleyip kendi yorumlarımız eşliğinde sizler ile paylaşıyor olacağız...