Kanser alanında saygın bilimsel dergilerden Lancet Onkoloji’de yayımlanan bir çalışma erken evre meme kanserli hastalarda meme koruyucu cerrahi ve radyoterapinin genel sağkalıma mastektomiyle eşdeğer hatta daha fazla katkı sağladığını göstermiştir.

Yazımızın konusu olan çalışmada meme koruyucu cerrahi ve mastektomi (tüm memenin alınması) yapılan erken evre meme kanserli Hollandalı kadınlarda 10 yıllık genel ve meme kanserine özel sağkalım süreleri karşılaştırılmıştır.

Hollanda kanser kayıtlarında yer alan 2000-2004 yılları arası evre T1-2, N0-1, M0 meme kanseri tanısı konmuş 37,207 kadının verileri incelenmiştir. Koltuk altı evrelemesi, diseksiyon veya adjuvan sistemik tedavi kullanımına bakılmaksızın hastaların bir kısmına meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi uygulanırken bir kısmına mastektomi yapılmıştır.

Meme kanseri cerrahisinde hangi hastalara hangi yöntem uygulanmalı? adlı yazımıza ulaşmak için tıklayınız.

Gruptaki hastaların 62%’si kombine tedavi (meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi) görürken, 38%’ine mastektomi uygulanmıştır. Sonuçta mastektomiye nazaran meme koruyucu cerrahi ve radyoterapinin 10 yıllık genel sağkalıma önemli ölçüde fayda sağladığı belirlenmiştir (risk oranı, 0.81; 95% CI, 0.78-0.85; P < .0001). Meme kanserinin farklı T ve N evrelerinin alt grup incelemelerinde 10 yıllık sağkalım avantajının önemli ölçüde devam ettiği görülmüştür.

Sonuç olarak, erken evre meme kanserinde mastektomiden kaçınılması önemlidir. Bu grup hastalar doğru bir şekilde bilgilendirilerek, gereksiz yere tüm memenin alınması yönündeki hasta talebi aşılabilir. Bu çalışma, özellikle erken evre meme kanserli hastalar için meme koruyucu cerrahiye dair kaygıların aşılması için önemli bir kanıt olmuştur.