2 Ocak 2017’de Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), nivolumab (Opdivo) adlı yeni nesil immünoterapi ilacına, bölgesel olarak ilerlemiş veya metastaz yapmış mesane ve idrar yolları kanserlerinin tedavisi için onay verdi.

İmmün kontrol noktası düzenleyici immünoterapilerin çalışma mekanizmaları

İdrar yolları kanseri denilince akla ilk olarak mesane kanseri gelir. En önemli risk faktörü sigara olan mesane kanseri, idrar yollarının en sık, dünya genelinde tüm kanserler içinde ise 9. sıklıkta görülen bir kanserdir. Transisyonel (değişici) epitel hücreli olarak da bilinen ürotelyal kanserler, böbrek dışı idrar yolları kanserlerinin %90’ını oluşturan histolojik alt tipidir.

Nivolumab 2015 yılında 4. evre böbrek kanseri tedavisi için FDA onayı almıştı

Nivolumaba mesane kanserinde kullanım onayı getiren çalışma:

Çalışma kapsamında, kanseri bölgesel olarak (lokal) ilerlemiş veya metastaz yapmış 270 ürotelyal kanserli hasta değerlendirilmiş. Bu kişiler, mesane kanserinin temel ilacı olan platin içeren kemoterapiler altında hastalığı kötüleşen (progrese olan), veya 12 ay içinde platin içerikli neoadjuvan (ameliyat öncesi küçültücü) veya adjuvan tedavi alan hastalardan seçilmiş (yani hastalık seyri agresif olan bir grup).

Sonuç olarak, nivolumab uygulanan hastaların tedaviye objektif yanıt oranları %19.6 olarak bulunmuş. Ayrıca 7 hasta tedaviye tam yanıt verirken, 46 hasta kısmı yanıt vermiş.

En sık bildirilen yan etkiler halsizlik, kas-iskelet ağrıları, bulantı, ve iştah azalması olarak raporlanmış.

Nivolumab için önerilen doz ve program, her 2 haftada bir intravenöz (toplar damardan) 240 mg'dir.