Mayıs ayı içinde Amerika Gıda ve İlaç Dairesi FDA, mesane ve idrar yolları kanseri için 3 immünterapi ilacına onay verdi: PD-L1 baskılayıcı durvalumab (Imfizni) ve avelumab (Bevancio); PD-1 baskılayıcı pembrolizumab (Keytruda).

Her üç immünoterapi ilacı da, bölgesel olarak ilerlemiş (lokal ileri) veya 4. evre (metastaz yapmış) mesane ve idrar yolları kanserli (ürotelyal karsinomalı) hastaların tedavisi için onay almıştır. Bu onayla birlikte ipilimumab dışında tüm bağışıklık sistemi kontrol noktası baskılayıcı türündeki immünoterapi ilaçları mesane ve idrar yolları kanseri tedavisi için FDA onayı almış oldu.

immunoterapiler immun kontrol noktasi duzenleyiciler inhibitorler keytruda opdivo yervoy atezolizum

Onayın kapsamı

Mesane ve idrar yolları kanseri için standart tedavi olan “platin” içeren kemoterapi sırasında veya sonrasında hastalık ilerlemesi saptanan bölgesel olarak ilerlemiş veya 4. evre kansere sahip kişilerin tedavisi için bu üç immünoterapi ilacına (durvalumab, avelumab ve pembrolizumab) onay verilmiştir.

Tümöründe PD-L1 ifadesi (ekspresyonu) fazla olan hastalar immünoterapilere daha iyi yanıt vermekle birlikte, onaylar PD-L1’in pozitif veya negatif olmasına bakılmaksızın verilmiştir.

Önerilen doz

- Durvalumab: 10 mg/kg, toplardamar (intravenöz) yoluyla 60 dk, her iki haftada bir

- Avelumab: 10 mg/kg, toplardamar (intravenöz) yoluyla 60 dk, her iki haftada bir

- Pembrolizumab: 200 mg, toplardamar (intravenöz) yoluyla 60 dk, her üç haftada bir

Bu ilaçların yan etkileri, genel immünoterapi yan etkileri kapsamında değerlendirilir.

Bu yeni immünoterapi tedavileri, yeni ilaç onayları konusunda dünyanın takip ettiği öncü kuruluş olan Amerika Gıda ve İlaç Dairesi FDA onayı almakla birlikte henüz ülkemizde geri ödeme kapsamına alınmamıştır. Ülkemizde ödeme kapsamına alınması halinde ayrıca sitemizde duyuracağız.