Yoğun meyve tüketen – özellikle turunçgiller – erkeklerde prostat kanseri gelişme riskini azaldığını gösteren bir çalışma 17 Nisan 2017 tarihinde Internationa Journal of Cancer adlı dergide yayımlandı…

Bununla birlikte ne sebze ne de meyve tüketiminin prostat kanserine bağlı yaşam kaybı (mortalite) riski ile bir ilişkisi bulunamamıştır. Yani, yoğun meyve tüketimi, prostat kanserine yakalanma riskini azaltıyor görünmekle birlikte, bu hastalığa bağlı yaşam kaybı riski üzerine bir etkisi gözükmemektedir.

Özellikle turunçgillerin tüketimi ile prostat kanser riski azalmasında arasında bir ilişki görülmüştür. Bu ilişki arkasındaki doğal neden hala bilinmiyor. Elma, armut veya muz tüketenlerde prostat kanseri görülme oranı arasında ise bu çalışmada bir ilişki bulunmamıştır.

8 Avrupa ülkesindeki 142.239 erkeğin 13.9 yıl takip edildiği bu geniş çaplı çalışmada, bu erkeklerin 7036’sının prostat kanserine yakalandığı görülmüştür. Çalışmanın en önemli sonucu olarak, yoğun meyve tüketenlerde prostat kanserine yakalanma riski, en az meyve tüketenlere kıyasla % 9 azalmış, ve riskteki bu azalma anlamlı bulunmuştur.

Avrupa'daki erkeklerdeki bu geniş ileriye dönük (prospektif) çalışmadan elde edilen bulgular, toplam meyve tüketiminin yüksek olmasının prostat kanseri riskinde küçük bir azalmayla ilişkili olabileceğini önermektedir. Turunçgil meyvesi ile genel prostat kanseri riski arasında ters bir ilişki olduğuna dair zayıf kanıtlar ve yapraklı sebzeler ile yüksek dereceli (high grade) prostat kanseri arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Bunlarla birlikte, meyve ve sebze tüketiminin prostat kanseri riskine etkisine dair kesin çıkarımlar yapmadan önce, daha uzun vadeli geniş gözlemsel çalışmalara ihtiyaç vardır.