Nanopartiküllerle birlikte genetik tedavileri uygulama fikri özellikle beyin kanseri için büyük umut vadetmektedir. Mikro-RNA (miRNA) nanopartikülleri ile kanser hücrelerindeki belli genler susturulularak kanser hücresinin büyümesi engellenmektedir. Bu amaçla Haziran 2018'de Nano Letters'da yayımlanan çalışmaya göre miRNA dolu nanopartiküller dizayn edilerek fare modellerinde beyin kanser kök hücreleri başarıyla hedef alındı.

Beyin kanseri, genetik yapısı en çok bilinen kanser türlerinden biridir. Ancak beyin kanserine karsı geliştirilen tedavilerin sayısı oldukça azdır. Bunun sebepleri kan beyin bariyeri ve kanser kök hücrelerinin varlığıdır. Kanser kök hücreleri, farklı genetik yapıda kanser hücrelerinin oluşturma yeteneğine sahiptir. Kanser kök hücreleri, kanserde ilaç dirençliliğinden ve metastazdan sorumludur. Etkili beyin kanser tedavileri gerçekleştirmek için kan beyin bariyerini geçebilmek ve kanser kök hücrelerini hedef almak gerekir.

mikro-RNA Nanopartiküller

ABD John Hopkins Hastanesi'nden araştırmacılar mikro-RNA dolu nanopartiküller geliştirdi. Nanopartiküller biyolojik çözünebilir maddeden yapıldı. İnsan saçından 1000 kat daha küçük büyüklüğe sahip nanopartikül aynı zamanda hücrelerin birbirleriyle iletişimde kullandığı moleküllere benziyor. Nanopartiküllerin içine HGMA1 ve DNMT genlerini hedef alan mikroRNA'lar konuldu. miRNA'lar taşıyıcı RNA'lara bağlanarak, genlerin protein yapma kapasitesini engeller. Bu çalışmada da miRNA'lar ile kanser kök hücresinin sınırsız büyüme kapasitesi engellenmeye çalışıldı.

Arastırmacılar nanopartikülleri test etmek için 18 fareye insan glioblastom (GBM) hücreleri enjekte etti.

Kliniğe en yakın sonuçları alabilmek için 45 gün bekleyerek farelerde tümörlerin iyi bir şekilde oluşması sağlandı. Hayvanların yarısına nanopartikül-miRNA uygulandı. Diğer yarısı ise nanopartikül- aktif olmayan miRNA içeren tedavi uygulandı. Nanopartikül tedavisinin etkisini daha iyi görebilmek için farelerde bağışıklık sistemi baskılandı.

Araştırma Sonuçlarına Göre;

  • Nanopartikül-miRNA tedavisi alan 9 fareden 3’ü 80 güne kadar yasadı. Kalan 6 fare ise 133 gün yaşamını sürdürdü.
  • Aktif olmayan miRNA alan 9 fareden 5’i 2 ay içinde yasam kaybına uğradı.
  • Tüm kontrol farelerinde büyük tümörler tespit edildi. Nanopartikül tedavileri alan farelerde az sayıda küçük tümörler gözlemlendi. Çoğunda ise tümörler kayboldu.

Peki bu Çalışma Bize ne İfade Ediyor?

  • Tedavisi oldukça güç olan beyin kanserlerine karşı yeni bir tedavi stratejisi geliştirildi. Kan beyin bariyerini geçebilen nanopartiküllerle etkili gen tedavisi uygulandı.
  • Genetik ilaçların çoğu yalnızca tek bir geni hedef alır. Bu yaklaşımda ise miRNA'lar farklı sayıda genleri ve bunların birbirleriyle ilişkilerini hedef alıyor.
  • Önemle vurgulamak gerekir ki, bu çalışmalar laboratuvar ortamında denenmiştir. İleri klinik araştırmalarla doğrulanması gerekmektedir.
  • Beyin tümörü tedavisinde yenilikler – 2017 ve 2018