Prostat kanseri oldukça kompleks bir genetik yapıya sahiptir. Prostat kanserinde tetikleyici gen mutasyonlarını tespit etmek, yeni nesil tedavilerin geliştirilmesi için büyük önem taşımaktadır. Aralık 2018'de Nature Communications'da yayımlanan çalışmada, prostat kanserinin metastaz yapmasından sorumlu NSD2 adlı gen keşfedildi. Bu geni hedef alan tedavilerin geliştirilmesi prostat kanseri hastalarında yaşam sürelerini artırabilir.

Araştırma, Amerika'da bulunan New Jersey Üniversitesi Rutger Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. Araştırmacılar, özel olarak hazırlanmış prostat kanseri fare modellerinde genetik analizler gerçekleştirdi. Analiz sonuçlarına göre, bilgisayar algoritmalarının da yardımıyla NSD2 adlı genin fare modellerinde prostat kanseri hücrelerinin yayılmasını desteklediği görüldü. Bu gen baskılandığında kanser hücrelerinin yayılmasının büyük oranda engellendiği tespit edildi.

Peki bu Çalışma Bize ne İfade Ediyor?

  • Prostat kanseri hastalarında kişiselleştirilmiş tedavilere katkı sağlayacak önemli bir çalışmadır. Prostat kanseri teşhisi alan hastalarda bu genin belirlenmesi, hastanın metastaz kapasitesi gösterebilir.
  • NSD2 pozitif olan hastalarda anti-metastatik tedaviler yapılarak etkili bir tedavi planlaması yapılabilir. Böylelikle yüksek riske sahip hastalara, daha etkili bir risk-tedavi planlaması yapılabilir.
  • Önemle vurgulamak gerekir ki , bu durumun insanda klinik çalışmalarla kanıtlanması gerekmektedir.
  • NSD2 genini hedef alan ilaçların geliştirilmesi halen sürmektedir. NSD2, histon metil transferaz enzimini kodlayan bir gendir. Epigenetik mekanizmalardan biri olan metilasyonda görev alır. Aynı zamanda, DNA tamirinde görev alan proteinlerin aktivitelerinin düzenlenmesini sağlamaktadır.
  • Prostat kanseri hakkında her erkeğin bilmesi gerekenler