JAMA Network Open adlı dergide Koroukian ve arkadaşları tarafından yayınlanan güncel bir araştırma, 2000'den 2016'ya kadar obezite ile ilişkili kanser vakalarının daha genç yaş gruplarında giderek daha fazla bulunduğunu ortaya koydu. Yazarlar, obeziteyi azaltmak ve kişiselleştirilmiş tarama programlarını uygulamak için müdahalelere ihtiyaç olduğunu öne sürüyorlar.

Bu toplum tabanlı, kesitsel çalışma, Ocak 2000'den Aralık 2016'ya kadar "obezite ile ilişkili" ve "obezite ile ilişkili olmayan" kanser teşhisi konan hastaların miktarını belirlemek için ABD Kanser İstatistikleri (SEER) sitesinden alınan verileri kullandı.

Araştırmacılar bu zaman çerçevesinde 2.665.574 obezite ilişkili ve 3.448.126 obezite ilişkili olmayan kanser tanımladılar.

Aşağıda, obezite ilişkili kanser türleri görülebilir

obezite hangi kanserlere neden olur

Çalışmada ölçülmek istenen ana sonuçlar, obezite ile ilişkili kanser vakalarının yaş dağılımındaki ırk / etnik köken ve cinsiyete özgü katmanlarda zaman içindeki değişikliklerdi.

Çalışmanın sonucu

Çalışmanın en önemli sonucu olarak, 50-64 yaş arası hem obezite ilişkli hem obezite ilişksiz kanser oranları %197'ye kadar artmıştı. Bununla birlikte, bu yaş grubu için obezite ilişkili kanser sıklığı, obezite ilişkisiz kanser sıklığından daha fazla artmıştı.

Sonuç olarak, 2000 ile 2016 arasındaki 17 yıllık dönemi kapsayan bu trend analizi, obezite ile ilişkili kanserlerin sayısında daha genç yaş gruplarına doğru bir kayma olduğunu gösterdi. Bulgular, obeziteyi ve bilinen diğer risk faktörlerini önlemek ve azaltmak ve kişiselleştirilmiş tarama stratejilerini uygulamak için halk sağlığı müdahalelerine ihtiyaç olduğunu gösteriyor.