Nisan 2017’de International Journal of Radiation Oncology adlı dergide yayımlanan bir klinik çalışmaya göre, ağrılı kemik metastazlarının tedavisinde radyoterapiye hipertermi (ısı tedavisi) eklenmesi, tek başına radyoterapi ile kıyaslandığında, hem ağrının çok daha iyi kontrol altına alınmasını sağlıyor hem de tedaviye yanıt süresini uzatıyor.

Kemik metastazları, şidetli ağrı, patolojik kırıklar veya kord kompresyonu (omurilik basısı) gibi önemli komplikasyonlara yol açabilir. Birçok klinik çalışma, ağrıyı hafifletmek veya kemik metastazlarının ilerlemesini kontrol etmek için radyasyon tedavisinin etkili olduğunu doğrulamıştır. Radyoterapi uygulanan hastaların % 50-80'inde şikayetler hafiflediği halde, hastaların sadece % 50'sinden azı 4 hafta sonra ağrısız olduklarını bildirilmiştir ve % 50'sinde yaklaşık 12 hafta içinde kemik metastazı ağrısı tekrarlamıştır.

40-43 santigrad derece aralığındaki lokal (bölgesel) hipertermi, radyo ve/veya kemo-sensitizör olarak görev yapmaktadır; yani tümörü radyoterapiye ve/veya kemoterapiye daha duyarlı hale getirmektedir. Bu çalışmada kemik metastazlarında radyoterapinin etkinliğini artırmak amacıyla lokal hipertermi cihazı kullanılşmıştır.

Özofagus (yemek borusu), serviks (rahim ağzı) ve baş-boyun kanserli hastaları kapsayan klinik çalışmalar, radyoterapi ve hiperteminin kombine edilerek uygulanan tedavinin, kanserin bölgesel kontrolünü ve genel yaşam sürelerini artırabildiğini bildirmiştir. Fakat şimdiye kadar kemik metastazı tedavisi için radyoterapi ve hiperterminin etkinliğini ölçen bir klinik çalışma bildirilmemişti.

Çalışmanın Detayları

Japonya'da gerçekleştirilen bu faz-3 klinik çalışma kapsamında 2013 – 2016 yılları arasında kemik metastazı olan 57 hasta değerlendirildi. 29 hastaya radyoterapi eşzamanlı hipertermi uygulandı, 28 hastaya ise sadece radyoterapi. Hipertermi, haftada 2 seans, radyoterapiden 2 saat sonra ve 2 hafta uygulandı; radyoterapi ise 30 Gy dozunda 10 seans uygulandı. Hastaların ağrıların Kısa Ağrı Envanteri ile ölçüldü. Çalışmanın birincil sonlanım noktası, tedaviye tam yanıt, yani 3 ay içinde Kısa Ağrı Envanteri skorunun 0 olması olarak belirlendi.

Sonuçta, radyoterapi eşzamanlı hipertermi uygulanan hastaların % 38’inde ağrıda tam yanıt görülürken; sadece radyoterapi uygulananların ise % 7’sinde tam yanıt görüldü. Ayrıca ağrı kontrol süresi de kombinasyon grubunda uzun bulundu.

Bu çalışma kemik metastazları için radyoterapi ile hiperterminin kombine edilmesinin yararını gösteren ilk faz 3 klinik çalışmadır. Bu iki tedavinin birleştirilmesi, kemik metastazlı hastalarda ağrı kontrolü için güvenli ve etkili gözükmektedir.