Amerikan Onkologlar Derneği’nin dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, sunitinib tedavisi gören ileri evre böbrek kanserli hastalarda sigara, tedavinin etkinliğini azaltarak sağkalım sürelerini kısaltıyor.

Erkeklerde en yaygın 8’inci, kadınlarda 10’uncu kanser türü olan ve son yıllarda da artış gösteren böbrek kanserlerinde, tedavinin temelini cerrahi oluşturmaktadır. Böbreğin çevre dokularıyla birlikte tümünün veya bir kısmının çıkarıldığı bu operasyonlarda, erken evre hastalarda %70-%100 oranlarında başarı sağlanmaktadır. Ancak ileri evre (metastatik) böbrek kanserlerinde tümör yayılmış olduğundan, cerrahi müdahale ile iyileşme sağlanamamaktadır. Böbrek kanserlerinin kemoterapi, radyoterapi ve hormonal tedaviye dirençli olması da bu hastaların tedavisini oldukça zorlaştırmaktadır. Şu an için ileri evre böbrek kanseri olan hastalarda standart olarak kullanılan hedefe yönelik tedavi ajanı Sunitinib ile yaşam süreleri 26 aya kadar uzatılabilmektedir. Sunitinib bu etkisini, kanserli hücrelerin büyümesine ve yayılmasına yol açan bir grup proteinin işlevini önleyerek göstermektedir. Sunitinib, bu hastalarda uzun yıllardır etkili tek tedavi olarak kullanılan IL-2 gibi immün tedavilerden sonra önemli bir tedavi alternatifidir. Bu yüzden bu tedaviden maksimum etkinlikte yararlanmak son derece önemlidir.

Sigaranın böbrek kanserlerinin gelişiminde ve ilerlemesinde etkili olduğu bilinmektedir. Sigara, dokulara giden oksijeni azaltarak reaktif oksijen ürünlerinin oluşumuna neden olmaktadır. Bu ürünlerin kanser hücrelerinin yeni damarlar oluşturması ve yayılmasını desteklemesi, sigaranın kanser gelişimindeki etkisini gösterir niteliktedir. Ancak geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir çalışmada; sigaranın böbrek kanserinin yalnızca oluşumunda değil, tedavi etkinliğinde de rol oynadığı gösterilmiştir.

Çalışmada; Sunitinib tedavisi gören metastatik (ileri evre) böbrek kanseri 273 hasta, sigara kullanıp kullanmama durumlarına göre hiç kullanmayanlar, aktif kullananlar, eskiden kullananlar şeklinde gruplandırılmış ve yaklaşık 55 ay takip edilmiştir. Elde edilen verilerde, hastalıkta ilerleme olmaksızın geçirilen süre (progresyonsuz sağkalım) aktif sigara kullananlarda 4 ay olurken, hiç kullanmayanlarda 12 ay; genel sağkalım aktif sigara kullananlarda 11 ay olurken, hiç kullanmayanlarda 25 ay olarak tespit edilmiştir. Yani sigara içmeyen ve sunitinib tedavisi gören böbrek kanserli hastalarda kanserin ilerlemesi daha yavaş olmuş, yaşam sürelerinin de anlamlı derecede uzadığı görülmüştür.

Sonuç olarak bu çalışma; sunitinib tedavisi gören ileri evre böbrek kanserli hastalarda sigaranın, tedavinin etkinliğini azaltarak sağkalım sürelerini düşürdüğünü göstermektedir. Öte yandan diğer kanser türlerinde de böyle bir etkinin olabileceğine işaret ederek, kanser hastalarının sigarayı bir an önce bırakmalarının ne kadar elzem olduğunu gözler önüne sermektedir.