Osimertinib (piyasa adı Tagrisso) akıllı kanser ilacı, hangi hastaların tedavisinde kullanılır?

Metastatik (4. evre), küçük hücreli olmayan akciğer kanserii ve epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) mutasyonu pozitif olan hastaların tedavisinde kullanılır. Osimertinib, ilk FDA onayı aldığında sadece daha önce başka anti-EGFR tedavisi almış, hastalığı ilerleyen ve EGFR T790M mutasyonu pozitif hastalarda kullanılmakta idi. Fakat 19 Nisan 2018'de FDA osimertinibe, EGFR mutasyonu pozitif akciğer kanserli hastaların birinci basamak tedavisi için onay verdi. Bu son onaya göre osimertinib (Tagrisso), EGFR geninin ekzon 19'unda delesyon veya ekzon 21'de L858R mutasyonu pozitif, ileri evre akciğer kanserli hastaların 1. basamak tedavisinde kullanılabilir.

Osimertinib, kanser hücresinde mutasyona uğramış epidermal büyüme faktörü reseptörünü hedefleyen, yeni nesil bir kanser ilacıdır.

EGFR nedir? Kanser için önemi?

EGFR mutasyonu nedir akciğer kanserinde egfr testi nasıl yapılır

EGFR geni hem normal hem de kanser hücrelerinin büyümesinde önemli bir rol oynar. Bu gen hücre yüzeyinde bir reseptör olarak görev yapan EGFR proteininin üretimine yol açar. EGFR proteini, normalde hücrelerin nasıl büyümesini ve bölünmesini söyleyen bir sinyal ileten bir molekül zincirinin parçasıdır. EGFR genindeki bir değişiklik (bir mutasyon olarak adlandırılır), EGFR proteininin bağlandığı reseptörün aşırı çalışması ile sonuçlanabilir. Bu da bir hücrenin bölünmesi veya büyümesi için sinyal almayı beklemesi yerine, mutasyona uğramış EGFR reseptörünün sürekli sinyal vermesi ile sonuçlanır. Böylece EGFR sinyallemesinin kontrolden çıkması, kanser hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasına neden olabilir.

Osimertinib, T790M, L858R ve ekzon 19-delesyonu dahil olmak üzere EGFR'nin mutant formlarını seçer. T790M mutasyonu, EGFR'yi hedef alan klasik tirozin kinaz inhibitörlerine (erlotinib, afatinib, gefitinib) karşı en yaygın direnç mekanizması olan T790M direnç mutasyonunu hedef almaktadır.

Tagrissoya, akciğer kanserinde birinci basamakta onay getiren FLAURA çalışması sonucunda, tedavi ile hastalığı kontrol altında tutma ortanca süresi (progresyonsuz sağkalım) osimertinib kolunda 18.9 ay iken standart tedavi [gefitinib (Iressa) veya 150 mg erlotinib] kolunda 10.2 aydı.

Osimertinib (Tagrisso) ile tedavinin amacı

Osimertinib, ileri (4. evre) akciğer kanserinde kullanılır ve amaç hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve hastalığın yayılmasını durdurmaktır. Osimertinib ile tedavide, kanserde tam şifa (kür) beklenmez.

Osimertinib nasıl kullanır?

 • Osimertinib 80 mg’lık ağızdan alınan bir tablettir. İlaç her gün düzenli olarak alınır.
 • Osimertinib’i bütün halinde yutmak gerekir. İlacınızı ağzınızda ezmeyin. 
 • Eğer ilacınızı bütün halde yutmakta zorlanıyorsanız:
  1. Osimertinib tableti yarım çay bardağı su içeren bir kap içine yerleştirin. Karbonatlı su veya diğer sıvıları kullanmayın.
  2. Tablet küçük parçalar haline gelene kadar osimertinib tabletini ve suyu karıştırın (tablet tamamen eriyemeyecektir). Ezmeyin ya da ısıtmayın.
  3. Osimertinib ve su karışımını hemen içiniz.
  4. İlacınızı içtiğiniz kaba yarım ila 1 çay bardağı daha su ekleyin ve tam dozunuzu aldığınızdan emin olmak için suyu tekrar için.
 • Sağlık uzmanınızın size bildirmediği durumlarda dozunuzu değiştirmeyin veya osimertinib kullanmayı durdurmayın.
 • Bir dozu kaçırırsanız, kaçırılan dozu atlayın ve bir sonraki dozu normal zamanda alın.

Tagrisso yan etki nelerdir?

Osimertinib kullanan hastalar için aşağıdaki yan etkiler yaygın görülür (% 30'dan daha fazla görülür): 

 • Beyaz kan hücrelerinde (enfeksiyonla savaşmak için gerekli hücreler) azalma (lökopeni)
 • Trombosit sayısında azalma (trombositopeni) 
 • Anemi (kansızlık) 
 • İshal 
 • Deri döküntüsü
 • Nötropeni (nötrofillerde azalma - bir tür beyaz kan hücresi) 
 • Cilt kuruluğu Aşağıdaki yan etkiler, osimertinib kullanan hastalarda daha az görülen yan etkilerdir (yaklaşık% 10-29 oranında görülür): 
 • Kan sodyum değerinin düşmesi (hiponatremi) 
 • Tırnak değişiklikleri 
 • Kan magnezyum seviyesinde yükselme 
 • Gözde değişiklikler (Göz kuruluğu, bulanık görme, katarakt, göz tahrişi, göz ağrısı, gözyaşı üretimini artır mı?)
 • Mide bulantısı 
 • İştah azalması 
 • Kabızlık 
 • Yorgunluk
 • Öksürük
 • Kaşıntı 
 • Sırt ağrısı
 • Ağız yaraları
 • Baş ağrısı

Tagrisso kullanan hastalar nasıl takip edilir?

Tedaviye başlamadan önce kanların kontrol edilmesi önerilir. Gerekli olan kan tahlilleri tam kan sayımı (hemogram), kapsamlı metabolik paneldir (biyokimya)ve kan sodyum seviyedir.

Radyolojik görüntüleme ne sıklıkla gereklidir?

Görüntüleme tedaviden önce ve tedavi sırasında yaklaşık her 6 ila 8 hafta arasında kontrol edilebilir. Röntgen, manyetik rezonans görüntüleme (MRI), bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları veya pozitron emisyon tomografi (PET) taramaları yapılan görüntüleme işlemleridir.

Kan testi sonuçları / görüntülemeler nasıl tedaviyi etkiler?

Sonuçlara bağlı olarak, doktorunuz osimertinibi planlandığı gibi devam etmeyi, tedaviyi ertelemeyi veya değiştirmeyi önerebilir.

Tagrisso kullanırken nelere dikkat edilmeli?

 • Hekiminiz tarafından kısıtlanmadıkça, günlük en az iki litre sıvı tüketin. 
 • Mide bulantısı yaşıyorsanız, doktorunuzun reçete ettiği bulantı ilaçlarınızı alın ve azar azar ve sık sık yemek yiyin. Sakız çiğnemek de bulantıyı yönetmenize yardımcı olabilir.
 • İlaçları kullandığınız dönemde güneş ışığına hassasiyet gelişebilir ve güneş yanıkları oluşabilir. Bu durumu önlemek için öğle vakitlerinde güneş altında zaman geçirmemeye çalışın. Evden çıkarken vücudunuzu güneşten koruyacak kıyafetler (güneş gözlüğü, şemşiye vb.) giyinin. 30 faktör güneş kremleri idealdir.
 • Bolca dinlenin.
 • İyi beslenmeye çalışın.
 • Osimertinib görme değişiklikleri, baş dönmesi ve yorgunluğa neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz, araba kullanırken, makine kullanırken veya uyanık olmanızı gerektiren herhangi bir şey yaparken dikkatli olun.
 • Osimertinib kullanırken hamile kalınmamalıdır. Kadınlar osimertinibin son dozundan 6 haftaya kadar çocuk sahibi olmamalı, erkekler ise osimertinibin son dozundan 4 aya kadar çocuk sahibi olmamalıdır. Kendinize uygun aile planlaması yöntemini kullanmalısınız. 
 • Osimertinib alırken emzirmeyin. Osimertinibin son dozundan 45 gün sonraya kadar emzirilmemelidir. Gece veya gündüz aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız sağlık uzmanınıza başvurun ve en yakın hastanenin acil servisine gidin.
 • 38 ºC veya daha yüksek ateş, titreme (olası enfeksiyon belirtileri) 
 • Alerjik reaksiyon belirtileri; döküntü, kurdeşen, kaşıntı, cilt kızarıklığı, hırıltı, göğüste veya boğazda sıkışma, nefes alma veya konuşmada zorluk, nefes darlığı.