Malign melanom tipi cilt kanseri erken evrede saptansa bile ameliyat sonrası yüksek oranda tekrarlama ihtimali olan bir kanser tipidir. Operasyon sonrası hastalığın yenilememesi için özellikle yüksek riskli hastalarda koruyucu tedavi olarak interferon isimli immün tedaviyi kullanmaktayız. Fakat bu ilaca bağlı yan etkiler nedeniyle tedavi süresi olan 1 yılı tamamlayabilen hasta sayısı azdır. Bu meşakkatli süreç tamamlansa bile genel olarak ilacın etkinliği yani koruyuculuğu zayıftır. “Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değer mi?” diye çoğunlukla düşünür ve bu alanda yeni çalışmaları hekim olarak gözleriz.

Bilindiği üzere son yıllarda 4. evre, yani diğer organlara metastaz yapmış malign melanomda yeni nesil immünoterapi ilaçları oldukça iyi bir başarı sağlamış ve dünyada hızlıca kullanıma girmiştir. Fakat immünoterapiler şimdiye değin sadece ileri evre malign melanomda kullanım onaylı idi.

İleri evrede işe yarayan yeni nesil immün ilaçlar erken evre, özellikle yineleme riski yüksek olan hastalarda koruyucu tedavi olarak da işe yarar mı?

Bu amaçla yolan çıkan çalışmalardan biri, evre-3 ameliyat olmuş mailgn melanom cilt kanserinde yapıldı. Bu hastalarda koruyucu (adjuvan) tedavi olarak yeni nesil bir immün tedavi olan ipilumab verilmesinin, tedavi almayanlara göre hastalığın tekrarlama oranını azalttığı saptadı. 951 hastanın dahil olduğu çalışmada 5 yıllık genel sağkalıma %11 oranında anlamlı kabul edilebilecek bir yarar sağlandığı gözlendi.

Yan etki tedavi olarak tedavi kolu plasebo (yalancı tedavi) koluna göre belirgin fazlalık saptanmış ancak yönetilebilir bulunmuştur. İleri düzey (grad 3-4) yan etki gelişen hasta oranı %54 iken %1 hasta yan etki nedeniyle yaşamını kaybetmiş.

Bu sonuçlar ışığında 2016’da ESMO (Avrupa Onkoloji Kongresi) klinik pratiğe geçiş acısından onkoloji uzmanları arasında tartışmalara yol açan bu çalışmanın yankıları devam edecek gibi duruyor. Yineleme ihtimali olan malign melanomlu hasta grubunda ameliyat sonrası yararı tartışmalı olan interferon yerine ilk kez yeni nesil bir immünoterapi ilacının verilerinin olumlu sonuçlanması hastalarımız için bir ışık oldu.

Çalışmanın ayrıntılı analizleri ve tedaviden en fazla yarar gören hasta grubunun saptanması sonrası elde edeceğimiz sonuçlar yakın zamanda koruyucu tedavi stratejimizi değiştireceğe benziyor.