Hareketsiz yaşamın kansere yakalanma riskini artırdığı, fiziksel aktivitenin bu riski azalttığı daha önce yapılan pek çok çalışma ile gösterilmiştir. Ancak geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir çalışma; bu bulgulara bir yenisini daha eklemiştir. Çalışmada hem doğrudan günlük oturarak geçen zamanla kanser riski incelenmiş hem de yalnızca egzersiz yapmanın yeterli olmadığı, zamanı fiziksel olarak aktif geçirmek gerektiğini vurgulamıştır.

Çalışmada, boş vakitlerini daha fazla oturarak geçiren kadınlarda kanser riski daha fazla bulunmuş, ayrıca zamanının çoğunu oturma gibi hareketsiz eylemlerle geçirenler, günlük düzenli fiziksel aktivite yapıyorlarsa bile kanser risklerinde artış gözlenmiştir. Ayrıca multiple miyeloma (kemik iliğindeki plazma hücrelerinin kanseri), meme ve yumurtalık kanseri riskinde daha fazla artış gözlenmiştir. Bu araştırmayla özellikle son 10 yılda televizyon, bilgisayar ve video oyunları gibi sebeplerle giderek artan oturma sürelerimizin olumsuz sonuçları incelenmiştir.

Amerikan Kanser Derneği’nin, kanserden korunmaya yönelik incelemeler yaptığı bir gruba kayıtlı olan ve daha önce kanser tanısı almamış yaklaşık 70 bin erkek ve 77 bin kadınla yapılan çalışmada, katılımcılar 1992 ve 2009 yılları arasında gözlemlenmiştir. Sonuçta, günlük boş zamanlarının 6 saat ve daha fazlasını oturarak geçiren kadınlar, 3 saatten daha az oturarak geçiren kadınlarla kıyaslandığında; tüm kanserlerin görülme risklerinde yüzde 10, multiple miyeloma riskinde yüzde 65, yumurtalık kanseri riskinde yüzde 43, meme kanseri riskinde ise yüzde 10 oranında artış görülmüştür. Fakat erkek üyelerde oturma süresi ile kanser riski arasında bir ilişki bulunamamıştır. Bu durum, erkeklerde hareketsiz geçirilen zamanın kanser riskini artırmadığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Çünkü bunun aksi birçok çalışmada gösterilmiştir. Erkeklerde sonuç elde edilmemesi, çalışmaya alınan gruptaki erkeklerin zaten çoğunlukla aktif işlerde çalışıyor olmasına bağlanmıştır.

Sonuç olarak; kanser ve diğer birçok hastalıktan korunmak için haftada en az 3 gün olmak üzere, günde en az birer saat egzersiz yapılması önerilmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalara göre, egzersiz saatlerinin dışında da genel olarak aktif bir yaşam tarzı benimsenmelidir. Biz de daha sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam için; egzersiz, sigara ve alkolsüz yaşamın yanında, oturarak geçirilen zamanın azaltılmasını ve genel olarak daha aktif bir yaşam tarzını öneriyoruz.

Dilerseniz sitemizin beslenme ve egzersiz bölümde göz atabilir ve konu hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.