International Journal of Cancer adlı dergide yayımlanan bilimsel çalışmaya göre, yüksek lifli / posalı bir beslenme şekli baş ve boyun kanserine yakalanma riskini azaltabilir.

Ağız içi organlar ve yumuşak damak, nazofarinks (geniz), larinks (gırtlak), paranazal sinüsler ve tükrük bezlerinin kanserleri, baş ve boyun kanserlerini oluşturur. Bu kanserlerin en önemli oluşum nedenleri yani risk faktörleri, tütün ürünü ve alkol kullanımıdır.

baş ve boyun kanserlerinin bölgeleri gırtlak kanseri nazofarinks vs

Önceden de yüksek posa içeriğine sahip gıdaların baş ve boyun kanseri riskini azalttığı düşünülmekte idi fakat yazımızın konusu olan araştırmaya kadar bu ilişki raporlanmamıştı.

Bu araştırma için 5959 baş ve boyun kanserli hastaya ait 10 vaka-kontrol çalışması derlendi. 12.248 kişide kontrol grubu olarak belirlendi.

Kişiler günlük toplam enerji alımı, sigara ve alkol kullanımı, yaş, cinsiyet, eğitim ve beslenme şekilleri yönünden analiz edildi.

Çalışmanın en dikkat çeken sonucuna göre yüksek lifli bir beslenme tarzına sahip olmak, bir kişinin ağız boşluğu ve farinks kanseri geliştirme riskini %51; larinks kanseri geliştirme riskini %34 azaltmıştır. Bununla birlikte değerlendirme alınan 10 çalışmanın oldukça heterojen (karma) özellik taşıdığı da araştırmacılar tarafından vurgulanmıştır.

Yoğun lifli gıda tüketimi nasıl baş ve boyun kanserleri riskini azaltıyor olabilir?

Bu ilişkiyle ilgili ilk olarak 3 cevap akla gelmektedir:

  • İlki, yoğun lifli gıda tüketiminin glisemik yükü, dolayısı ile kanserde önemli bir role sahip inflamasyonu azaltıyor olması.
  • İkincisi, lifli gıdaların, baş ve boyun bölgesinin astarını oluşturan epitel hücrelere tütün ve alkolde bulunan karsinojenlerin temasını azaltıyor olması,
  • Üçüncüsü ise, yüksek lifli bir beslenme tarzına sahip kişilerin genel olarak daha sağlıklı yaşam stiline sahip olması.

Sonuç olarak yıllardır birçok bilimsel araştırmada da vurgulandığı üzere taze sebze-meyveler ve tahıllar, taşıdıkları yüksek lif içeriği ile sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezidir. Yüksek oranda posa içeren gıdaların hangi hücresel mekanizmalar ile baş-boyun kanserlerinin riskini azalttığı gelecek çalışmalarla aydınlatılacaktır.