4. evre hormon pozitif, HER2 negatif meme kanseri olup, iç organ metastazlarına sahip hastalarda, kanserin gidişatının daha agresif olacağı düşünüldüğü için daha hızlı yanıt almak adına tedaviye kemoterapilerle başlama eğilimi vardır. Yeni bir klinik araştırmanın sonuçları ise bu yaklaşımı değiştirmek üzere olabilir.

Henüz menopoza girmemiş genç hasta grubunun dahil edildiği 2. aşama bir insan deneyi olan RIGHT Choice adlı klinik çalışmanın sonuçlarına göre, CDK4/6 sınıfından yeni nesil kanser ilacı ribosiklib (Valamor) ve hormon tedavisi kombinasyonu, vücuda yayılmış agresif tümörlerin büyümesini durdurmada, kemoterapi ilaçlarının bir kombinasyonundan oluşan standart tedaviye göre çok daha iyiydi.

Ribosiklib + hormon tedavisi kombinasyonunu alan kadınlar, kanserleri kötüleşmeden iki kat daha uzun yaşadılar: ortanca progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım süresi 24 aya karşı 12 ay idi. Ayrıca çok daha az yan etkileri vardı.

Bu çalışma, 6 Aralık 2022’de San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu’nda sunuldu.

Viseral Kriz, Hızlı Bir Yanıt Gerektirir

Kanserde viseral kriz, vücutta tümör yükünün fazla olmasını ve iç organların etkilendiği agresif bir kanseri ifade eder. Örneğin kanser karaciğeri etkilediğinde, karaciğer toksinleri vücuttan temizleme işini yapamaz. Ya da akciğerdeyse hasta yeterince oksijen alamayabilir.

Viseral kriz durumunda kanserin hızını kesmek için hızlı etki eden ilaçlar uygulanmalıdır ki bu durumda ilk akla gelen ilaçlar kemoterapilerdir. Güncel çalışma, tümör yükü fazla olan agresif hormon pozitif, HER2 negatif meme kanseri ilk basamak tedavisinde, rutin yaklaşımımız olan kemoterapiler yerine CDK4/6 baskılayıcı ribosiklib artı hormon baskılayıcı ilaç kombinasyonunu test etti.

Östrojen reseptörü (HR) pozitif, HER2 negatif meme kanseri olarak adlandırılan en yaygın meme kanseri türü, genellikle erken evrede tanı alır ve genellikle tedaviye iyi yanıt verir. Standart tedavi alan kadınların %90'ından fazlası, 5 yıl sonra kanseri tekrarlamadan hayatta kalmaya devam eder.

Bununla birlikte, hastaların küçük bir kısmı kemiklere, karaciğere, akciğerlere ve diğer organlara hızla yayılan (metastaz yapan), belirtilere neden olan veya organ fonksiyonlarını etkileyen bir meme kanserine sahiptir.

İç organ krizi riski taşıyan veya yaşayan kişiler için standart tedavi, iki kemoterapi ilacının bir kombinasyonu olmuştur. Tedavi genellikle tümörleri hızla küçültür, ancak ciddi yan etkileri olabilir ve bu, araştırmacıları daha az yan etkilere sahip tedaviler aramaya teşvik eder.

Ribosiklib, cerrahi ve radyasyon tedavisinin ötesinde tedavi gerektiren, yani 4. evreye ulaşmış HR-pozitif, HER2-negatif meme kanseri için yaygın olarak kullanılan bir tedavi haline geldi. Ribosiklib, kanser hücrelerinin bölünmesi gereken belirli süreçleri kapatan, CDK4/6 inhibitörü adı verilen hedefe yönelik bir tedavidir.

Ribosiklib ile hormonları bloke eden bir ilaç (endokrin tedavisi) kombinasyonu, son zamanlarda hormon reseptörü pozitif, HER2-negatif metastatik meme kanseri olan ve hemen yaşamı tehdit etmeyen menopoz sonrası kadınlar için standart bir tedavi haline geldi. Ancak henüz menopoza girmemiş genç kadınlar, her yıl meme kanseri teşhisi konan kişilerin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Genç kadınlarda (50 yaş öncesi) teşhis edilen meme kanserlerinin oranı, ABD’de yaklaşık %20'den Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerinde yarıya yakın, hatta daha fazlasına kadar değişmektedir. Ülkemiz için bu oran %30’lar civarındadır.

Daha Az Yan Etki ile Hızlı Tümör Yanıtı

Çalışma kapsamında 222 premenopozal (menopoz öncesi) ve perimenopozal (menopoza girme dönemi) kadın, kombinasyon kemoterapisi ya da ribosiklib artı hormon tedavisi almak için rastgele iki gruptan birine atandı.

Kadınların yaklaşık yarısı, çalışmaya katıldıkları sırada iç organlarıyla ilgili bir kriz yaşıyordu. Diğerleri, henüz bir kriz veya hızla ilerleyen hastalık düzeyinde olmasa da önemli belirtilere neden olan metastatik tümörlere sahipti.

Hormon tedavisi, yumurtalıkların hormon üretimini bloke eden goserelin (Zoladex) ve her ikisi de aromataz inhibitörleri olarak adlandırılan ilaçlar olan letrozol (Femara) veya anastrozolden (Arimidex) oluşuyordu.

Kemoterapi kombinasyonları, katılımcıların tedavi edildiği hastanelerde normalde kullanılan ilaçlara bağlı olarak, dosetaksel artı kapesitabin (Xeloda), paklitaksel artı gemsitabin ya da kapesitabin artı vinorelbin ikili rejimlerinden biri idi.

Her iki gruptaki kadınlar, tümör büyümesi kontrol altında tutulduğu ve yan etkiler tolere edilebilir olduğu sürece tedaviye devam edebildi.

Tedavi ile hastalığı kontrol altında tutma süresi, ribosiklib kombinasyonu alan kadınlar için 2 yıl iken, bu süre kemoterapi alanlar için 1 yıldan biraz fazlaydı.

Metastatik tümörlerin küçülmeye başlaması için geçen süre, yani yanıt verme süresi, iki grup arasında benzerdi.

Kemoterapi grubundaki hastalarda, ribosiklib kombinasyon grubundakilere göre mide bulantısı, kusma ve ishal gibi ciddi yan etkiler riski daha yüksekti. Bununla birlikte, ribosiklib kombinasyonu alan kadınlarda beyaz kan hücrelerinin sayısında bir düşüş daha yaygındı.

Kemoterapi alanların neredeyse %25'i, ribosiklib kombinasyon grubundaki kadınların yalnızca %7'sine kıyasla yan etkiler nedeniyle ilaçlardan en az birini almayı bıraktı.

İleri Evre Meme Kanserinde, Kemoterapiden Giderek Uzaklaşıyoruz

Bu kombinasyon, hastalığı daha iyi kontrol altında tutma ve daha az yan etkiye yol açma dışında, kemoterapi uygulaması için sık sık hastaneye gitme ihtiyacını da azaltıyor. Çünkü hem ribosiklib hem de hormon tedavisi hastaların evde alabilecekleri haplardır. Bu, yaşam kalitesi için gerçekten önemlidir.

Bununla birlikte ribosiklib kombinasyonunun standart tedavi haline gelmesinden önce çalışmanın tam sonuçlarının hala gözden geçirilip yayınlanması gerekir. Ayrıca ribosiklib kombinasyonu ile kanseri ilerleyen hastalarda sonraki tedavi seçimi ise bir başka önemli konudur.

Sonuç olarak, iki grup arasındaki farkın bu kadar belirgin olması, her ne kadar 2. aşama bir çalışma olsa da bu sonuçları dikkate almamız gerektiğini düşündürüyor. Bu çalışma, hormon pozitif, HER2 negatif agresif biyolojiye sahip ileri evre genç kadınlar için CDK4/6 inhibitörü artı hormon baskılama ile tedaviye başlamanın en uygun seçenek olduğuna işaret ediyor.