Hedefe yönelik akıllı kanser tedavileri, kanser hücreleri ile normal hücreler arasındaki farkları anlamaya adanmış yaklaşık 100 yıllık araştırmanın sonucudur. Bugüne kadar kanser tedavisi, öncelikle hızla bölünen hücreleri öldürmeye odaklanmıştı. Çünkü kanser hücrelerinin bir özelliği, hızlı bölünmeleridir. Ne yazık ki, bazı normal hücrelerimiz de hızla bölünmektedir, bu yüzden kemoterapilere bağlı birden çok yan etki oluşmaktadır.

Hedefe yönelik tedavi, kanser hücrelerinin diğer özelliklerini tanımlamakla ilgilidir. Bilim insanları, kanser hücrelerinde ve normal hücrelerde belirli farklılıklar ararlar. Bu bilgi, normal hücrelere zarar vermeden kanser hücrelerine saldırmak için hedefli bir tedavi oluşturmak için kullanılır. Böylece daha az yan etkiye yol açar. Her bir hedefe yönelik tedavi türü biraz farklı çalışır, ancak hepsi kanser hücresinin büyüme, bölünme, onarım ve / veya diğer hücrelerle iletişim kurma becerisine müdahale eder.

Valamor nedir, ne işe yarar ve nasıl etki eder?

Valamor (etken maddesi ribosiklib), hormon reseptörü pozitif meme kanseri olan hastaları tedavi etmek için klasik hormon baskılayıcı ilaçlar ile birlikte kullanılabilen yeni nesil kanser ilaçlarından biridir. Valamor, küçük moleküllü bir sikline bağımlı kinaz (CDK) inhibitörüdür. İlaç, hücrede sikline bağımlı kinaz (CDK) 4 ve CDK 6 adı verilen proteinleri bloke eder.

Hormon pozitif meme kanseri hücrelerinde, bu proteinlerin bloke edilmesi, hücrelerin yeni hücreler oluşturmak için bölünmesini durdurmaya yardımcı olur. Bölünme sürecinde hücrelerin G1'den S hücre döngüsü aşamasına geçmesini önlemeye yardımcı olur. Bu, kanser büyümesini yavaşlatır. Valamor ve bir aromataz inhibitörünün (örneğin letrozol, anastrazol) veya seçici östrojen downregülatörünün (fulvestrant) kombinasyonu, tek başına kullanıma göre daha etkilidir.

valamor ribosiklib cdk 4 6 inhibitorleri cesitleri ve etki mekanizmasi

Valamor tedavisinin amacı

Valamor, meme kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlatmak ve daha fazla yayılmasını önlemek için 4. evre (metastatik) evrede kullanlır. Genellikle tam şifa amacıyla verilmez.

Valamor nasıl uygulanır? Dozu ve süresi

Valamor başlangıç dozu; aralıksız 21 gün boyunca günlük 600 mg (3 tane 200 mg tablet) kullanılır, 7 gün ilaç kullanmaya ara verilir. Bu şekilde 21 gün ilaç kullanıp 7 gün ara verilmesine 1 kür denilir.

Valamor genelde hastalar tarafından evde kullanılır.

Tedavi, artık işe yaramayana veya kabul edilemez yan etkiler yaşanana kadar sürdürülür. Her kür 28 günde bir tekrarlanır.

Valamor SGK karşılıyor mu? Geri ödeme şartları nelerdir?

Östrojen reseptörü en az %10 pozitif ve İnsan Epidermal Büyüme Faktörü 2 (HER2) negatif, menopoza girmiş nüks veya metastatik meme kanseri olan hastalar için aşağıdaki durumlarda Valamor kullanılabilir.

Kullanım şartları:

 • Nüks veya metastatik meme kanseri için daha önce hiçbir hormonal tedavi almamış veya adjuvan tedavinin tamamlanmasından 12 ay sonra nüks/metastaz gelişmiş hastalarda letrozol ile birlikte kombine olarak kullanılması halinde bedeli SGK tarafından karşılanır.
 • Nüks/metastatik meme kanseri tedavisi için birinci sıra aromataz inhibitörü tedavisini 6 aydan daha uzun süre kullandıktan sonra klinik ve/veya radyolojik progresyon (ilerleme) varlığında fulvestrant ile kombine olarak kullanılması halinde bedeli SGK tarafından karşılanır. Daha önce fulvestrant tedavisi almış veya adjuvan aromataz inhibitörü tedavisinin ilk 12 ayı içinde tekrar eden veya metastatik hastalık için bir sıradan daha fazla aromataz inhibitörü almış hastalarda kullanılması halinde bedeli SGK tarafından karşılanmaz.
 • Adjuvan aromataz inhibitörü tedavisi devam ederken (en az 12 ay almış olmak şartıyla) ya da bu tedavi tamamlandıktan sonraki 12 ay içinde nüks/metastaz görülen hastalarda fulvestrant ile kullanılması halinde bedeli SGK tarafından karşılanır. Daha önce fulvestrant tedavisi almış veya adjuvan aromataz inhibitörü tedavisinin ilk 12 ayı içinde tekrar eden veya metastatik hastalık için bir sıradan fazla aromataz inhibitörü almış hastalarda kullanılması halinde bedeli SGK tarafından karşılanmaz.

Ribosiklib FDA onay tarihleri ve endikasyonları nelerdir?

Ribosiklib etken maddesi, ABD'de Kisqali ismi ile pazarlanmaktadır. FDA onay tarihleri ve endikasyonları (hangi durumlarda kullanılabileceği) aşağıdaki gibidir:

 1. Mart 2017: İleri evre hormon pozitif HER2 negatif postmenopozal meme kanserli kadınlarda, aromataz inhibitörü (Aİ) ile birlikte 1. basamakta onay aldı.
 2. Temmuz 2018: İleri evre hormon pozitif HER2 negatif hem premenopozal hem perimenopozal hem de postmenopozal ileri evre hastalarda Aİ ile birlikte 1. basamakta onay aldı. Ayrıca postmenopozal hastalarda fulvestrant ile birlikte 1. veya 2. basamakta onay aldı.

Valamor yan etkileri nelerdir?

Valamor kullanan hastalarda aşağıdaki yan etkiler yaygındır (% 30'dan fazla görülür):

Valamor kullanan hastalarda aşağıdaki yan etkiler daha az yaygındır (% 10-29 oranında görülür):

 • Kabızlık
 • Baş ağrısı
 • Sırt ağrısı
 • Böbrek fonksiyonunda azalma (kreatinin değerinde yükselme)
 • İştah kaybı
 • Döküntü
 • Ateş
 • Kaşıntı
 • Ellerde ve ayaklarda şişlik (Ödem)
 • Uykusuzluk
 • Ağız yaraları
 • İdrar yolu enfeksiyonu

Önemli: Valamor’un nadir fakat ciddi bir yan etkisi QT uzamasıdır. Anormal kalp atışları geliştirirseniz, baygınlık hissederseniz veya nefes darlığınız varsa, acil yardım almalı ve sağlık uzmanınıza bildirmelisiniz.

Hastaların yaklaşık yüzde 10'undan daha azında görülen çok nadir etkiler burada listelenmemiştir. Ancak herhangi bir olağandışı durum ile karşılaşırsanız her zaman sağlık uzmanınızı bilgilendirmelisiniz.

Ortalama olarak, hastaların % 8'i kabul edilemez yan etkiler nedeniyle tedaviyi bırakmaktadır. Hastanın % 33 kadarı, yan etkiler nedeniyle Valamor’un dozunun azaltılmasına ihtiyaç duyarlar.

Takip

Ne sıklıkla takip gereklidir?

Kan testleri genellikle her tedaviden önce kontrol edilir. Daha sonra ilk 2 kür için 2 haftada bir, daha sonra her kürün başında başlangıcında kan testleri kontrol edilir. Gerekli olan kan tahlilleri tam kan sayımı (hemogram), kapsamlı metabolik paneldir (biyokimya). Hekimin önerisine göre başka kan tahlilleri eklenebilir.

Görüntüleme ( radyolojik inceleme ) ne kadar sıklıkla gereklidir?

Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması ve/veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG), PET-BT (Pozitron Emisyon Tomografisi) gibi görüntüleme yöntemleri, tedaviden önce kontrol edilir. Daha sonra hekiminizin önerisine göre belirli periyotlarda tekrarlanabilir. Elektrokardiyogramlar (EKG) tedaviye başlamadan önce, tedaviye başladıktan yaklaşık 2 hafta sonra, 2. kürden önce ve daha sonra doktorunuzun takdirine bağlı olarak tekrarlanır. Kemik mineral yoğunluğunuzu (kemik gücü) izlemek için DEXA (çift enerjili x-ışını absorpsiyometrisi) taramaları yapılabilir.

Kan testi veya görüntüleme sonuçları tedaviyi nasıl etkiler?

Sonuçlara bağlı olarak doktorunuz Valamor kullanımına planladığı gibi devam edebilir, dozunu değiştirebilir veya tedaviyi değiştirebilir.

Valamor kullananların dikkat etmesi gerekenler

 • Valamor yiyecekle birlikte veya aç karnına alınabilir. Tableti bütün olarak yutun ve çiğnemeyin, ezmeyin veya kırmayın.
 • Bir dozu atlarsanız, dozu telafi etmeyin, sonraki dozu planlandığı gibi ertesi gün alın.
 • Oda sıcaklığında orijinal ambalajında ​​saklayın. Kullanana kadar tabletleri blister ambalajlardan çıkarmayın.
 • Bazı yan etkiler yaşanırsa doz ayarlamaları gerekebilir. Yaşadığınız yan etkiler konusunda onkologunuzu bilgilendirin.
 • Bazı antifungal, antibiyotik ve nöbet ilaçlarıyla etkileşime girebilir. Olası etkileşimler için doktorunuzdan veya eczacınızdan ilaçlarınızı gözden geçirmesini isteyin.
 • Nar, greyfurt, yıldız meyvesi, kan portakalı ve bu meyvelerin suları ile etkileşime girebilir ve Valamor’un kan seviyelerinde artışa neden olabilir. Bu, yan etkilere maruz kalma riskinizi artırabilir. Tedavi sırasında nar, greyfurt, yıldız meyvesi, kan portakalı yemekten veya bu meyvelerin sularını içmekten kaçının (bakınız kanser tedavisi sırasında greyfurt ve nar gibi gıdalardan neden kaçınmalı?). Limon, misket limonu ve diğer portakallar ve bunların suları tüketilebilir.
 • Sarı kantaron kullanmaktan kaçının çünkü Valamor’un kan seviyelerini düşürecektir. Bu, tedavinin etkinliğini azaltabilir.
 • Kalp ritmini bozduğu bilinen ilaçlarla etkileşime girebilir. Eczacınızdan bu tür etkileşimli ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı iki kez kontrol etmesini isteyin.
 • Hamileyken alındığında venine zarar verebilir. Çocuk doğurma çağındaki kadınlar Valamor alırken ve son dozdan sonra en az 3 hafta boyunca etkili doğum kontrolü kullanmalıdır. Tedavi sırasında veya son dozdan en az 3 hafta sonra emzirmeyin.