Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Memorial Antalya Hastaneler Grubu Onkoloji Merkezi Başkanı "Kanser alanındaki en büyük eksiklik, halka yönelik sade ve anlaşılabilir bilgiye ulaşılamamasıdır. Web sitemiz ile bu eksikliği giderdiğimizi düşünüyorum."

Anasayfa - Kanser Haberleri - Meme kanseri - Yeni Kanser ilaçlar - 4. evre hormon pozitif meme kanseri tedavisi için yeni bir ilaç onaylandı: Ribosiklib
4. evre hormon pozitif meme kanseri tedavisi için yeni bir ilaç onaylandı: Ribosiklib

4. evre hormon pozitif meme kanseri tedavisi için yeni bir ilaç onaylandı: Ribosiklib

Yazı Boyutu:
Küçült
Sıfırla
Büyült
19.03.2017

13 Mart 2017 tarihinde FDA, ileri evre ve metastatik meme kanseri tedavisi için ribociclib adlı etken maddeye (piyasa adı Kisquali) onay verdi. Ribociclib, kanser hücresi büyümesinde etkisi olduğu bilinen siklin bağımlı kinaz 4/6 inhibitörüdür. Menapoz sonrası (postmenapozal) östrojen reseptörü pozitif (ER-pozitif) ve insan epidermal büyüme faktörü 2 negatif (HER2-negatif) olan, ileri evre veya metastatik meme kanserli bayanlarda, bir aromataz inhibitörü ile kombine olarak başlangıç tedavisi olarak, yani daha önce herhangi bir tedavi almış olma şartı aranmadan, ribociclibin kullanımı uygun görülmüştür.

FDA onayı, ilerlemiş hastalık için daha önce herhangi bir tedavi almayan ER pozitif, HER2 negatif ileri evre veya metastatik meme kanseri olan postmenopozal kadınların dahil edildiği uluslararası bir klinik çalışmaya (MONALEESA-2) dayandırılmıştır. Toplam 668 hasta ribociclib ile birlikte letrozol (n = 334) veya plasebo ile birlikte letrozol (n = 334) almak üzere iki gruba ayrımış ve karşılaştırma yapılmıştır. 600 mg ribociclib veya plasebo, 21 gün boyunca günde bir kez oral yoldan uygulanmış ve ardından 7 gün ara verilmiştir, letrozol ise 2.5 mg 28 gün boyunca günde bir kez oral yoldan uygulanmıştır. Tedavi, hastalıkta kötüleşme (progresyon) veya kabul edilemez yan etkiler görülene kadar devam ettirilmiştir.

Ribociclib içeren grupta tahmini ortanca progresyonsuz sağkalım süresi (hastalıkta kötüleme olmaksızın geçirilen süre) çalışmanın süresi boyunca elde edilemezken plasebo içeren kolda 14.7 ay olarak bulunmuştur. Ölçülebilir hastalığı olan hastalardaki objektif cevap oranı ribociclib ile birlikte letrozol kolunda % 52.7, plaseboyla birlikte letrozol kolunda ise % 37.1 olarak rapor edilmiştir. Genel-sağkalım üzerine bilgiler su an için mevcut değildir.

İlacın en sık görülen yan etkileri nötropeni, bulantı, yorgunluk, ishal, lökopeni, saç dökülmesi, kusma, kabızlık, baş ağrısı ve bel ağrısıdır. Ribociclib, konsantrasyona bağlı bir şekilde EKG’de QT aralığını uzattığı da gösterilmiştir.

Ribociclibin önerilen başlangıç dozu 21 gün boyunca ardışık olarak günde bir kez 600 mg (3 adet 200mg tablet)’dır. Devamında tedaviye 7 gün ara verilmelidir.

Hormon pozitif metastatik meme kanseri tedavisinin yeni nesil ilaçları palbociclib (Ibrance) ve ribociclib (Kisquali) Amerika FDA onayı almakla birlikte henüz ülkemizde geri ödeme kapsamına alınmamıştır. Ülkemizde ödeme kapsamına alınması halinde ayrıca sitemizde duyuracağız.

Sağlıklı ve mutlu kalın...
Daha fazla veya daha az alkışlayarak, bize hangi yazılarımızın daha fazla ilgi çektiğini gösterebilirsiniz.
Kaynak:

Ribociclib (Kisqali)
www-fda-gov
Sayfada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
İlgili Kanser Haberleri
Ele gelen kitle dışında meme kanseri belirtileri nelerdir?
Ele gelen kitle dışında meme kanseri belirtileri nelerdir?
Tamoksifen – meme kanseri tedavisinde en yaygın kullanılan ilaç
Tamoksifen – meme kanseri tedavisinde en yaygın kullanılan ilaç
İkinci patoloji doktoru görüşü, meme kanserli hastaların %10’undan fazlasında gelişmiş merkezlerde bile patolojik tanıyı değiştirmektedir
İkinci patoloji doktoru görüşü, meme kanserli hastaların %10’undan fazlasında gelişmiş merkezlerde bile patolojik tanıyı değiştirmektedir
Memede oluşan her kitle kanser midir?
Memede oluşan her kitle kanser midir?