Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 5 Ağurtos’ta baş ve boyun kanserlerinin tedavisi için bir immünoterapi ilacı olan Pembrolizumab (Keytruda) adlı ilacın kullanımına onay verdi. Baş ve boyun kanserlerinin (BBK) en sık görülen hücresel tipi yassı (skuamöz) hücreli karsinomdur ve bu kanserlerin en sık yerleşim yeri de hava ile temas halindeki anatomik bölgelerdir (ağız içi, yutak, gırtlak gibi). İşte Pembrolizumab, tekrarlamış veya yayılım yapmış (metastatik = 4. evre), platin bazlı kemoterapi altında veya sonrasında hastalığı kötüye giden yassı hücreli BBK için onaylanmıştır.

Kanser alanında immünoterapi ilaçlarının kullanım yaygınlığı her geçen gün artmaktadır. İlk olarak 2014 yılında bir cilt kanseri türü olan melanomda onay alan bu ilaçlar, daha sonra sırasıyla akciğer kanseri, böbrek kanseri, Hodgkin lenfoma, mesane kanseri ve son olarak baş-boyun kanserlerinde onay almıştır. Solid organ kanserlerinde hali hazırda kullanım onayı olan 4 immünoterapi ilacı mevcuttur: ipilimumab (Yervoy), nivolumab (Opdivo), pembrolizumab (Keytruda) ve atezolizumab (Tecentriq).

Baş – boyun kanserlerinde Pembrolizumab’a onay getiren çalışmaya 174 BBK’lı hasta alınmış ve ilacın uygulama dozu 2 haftada bir 10 mg/kg veya 3 haftada bir 200 mg olarak belirlenmiş. Hastaların %16’sında tedaviye anlamlı bir yanıt alınmış (objektif yanıt oranı = objective response rate). Tedaviye iyi yanıt veren 28 hastadan 23’ünde bu olumlu yanıt 6 ay veya daha uzun sürmüş (27.7 aya kadar).

Tedaviye bağlı en sık görülen yan etkiler halsizlik, iştahsızlık ve solunum zorluğu (dispne), hipotiroidizm olarak bildirilmiş.

Bununla birlikte baş ve boyun kanserlerinde, en az yeni ilaçlar kadar tedavi başarısını etkileyen bir faktör daha vardır: Deneyimli multidisipliner ekip yaklaşımı! Deneyimli ekibin farkını kanıtlayan geniş çaplı bir çalışma mevcuttur: RTOG 0129 (Radyasyon Terapisi Onkoloji Grubu) çalışması. Bu çalışmaya göre, baş ve boyun kanserleri klinik çalışmalarına yüksek orandan katılım gösteren kanser merkezlerinde 5 yıllık genel sağkalım oranı %69 iken, az deneyimli merkezlerde bu oran %51 olarak bulunmuştur.